Žáci z Kořenova u Skály Milady Horákové v Příchovicích

Ke Skále Milady Horákové v Příchovicích přijde během roku mnoho náhodných návštěvníků Jizerských hor i lidí, kteří tam záměrně jdou zapálit svíčku, položit květinu, poklonit se jedné z velkých hrdinek našich dějin. Letos v červnu pozval pan Vlastimil Plecháč žáky základní školy v Kořenově, aby jim vyprávěl příběh Milady Horákové z pohledu její dcery Jany. Je to cesta, jak dětem přiblížit zrůdnost nedemokratických režimů. Zaujetí, se kterých žáčkové poslouchali, je vidět na fotografiích.

https://www.rajce.idnes.cz/…i-z-korenova

Filmový záznam z pietního aktu v předvečer 74 výročí popravy Milady Horákové

https://vimeo.com/971353662

Podívejte se na několik fotografií z Vyšehradu 2024

Autory fotografií jsou Zdeněk Kříž z tiskového oddělení MÚ Praha 4 a Vlastimila Nováková : https://www.rajce.idnes.cz/…ysehrad-2024

V Příchovicích v Jizerských horách opět připomínají Miladu Horákovou

Více najde zde: https://www.facebook.com/…v7xbWG6yqQK/?…

V Písku si připomenou dr. Miladu Horákovou ve středu 26. června 2024 tradičně u Památníku politických vězňů na Husově náměstí

Pozvánka na Pietu v Písku: https://www.rajce.idnes.cz/…4/1640153122

Pieta za Miladu Horákovou, Vyšehrad 26. června 2024 od 16. hodin

Zveme vás na Vyšehrad k pietnímu shromáždění, na němž společně uctíme památku JUDr. Milady Horákové, statečné ženy zavražděné představiteli komunistického režimu. Pieta se bude konat dne 26. června 2024 od 16:00 v bazilice sv. Petra a Pavla za účasti představitelů obou komor Parlamentu ČR, zástupce Kanceláře prezidenta republiky a dalších čestných hostů, mezi nimiž bude i neteř Milady Horákové paní Milena Bartosiewicz s partnerem a další členové rodiny Horákových a Králových. V programu vystoupí herečka Agáta Kryštůfková, promluví historik Michal Stehlík a zazpívá sbor Gymnázia Milady Horákové řízený sbormistrem Ondřejem Žákem. Po skončení pietního programu v bazilice budou položeny květiny k symbolickému hrobu Milady Horákové. Na tento program pak naváže krátké zastavení u Památníku kněží, řeholnic a řeholníků, které pořádá Vyšehradská kapitula.

foto: www.rajce.idnes.cz/…ysehrad-2024

Blahopřejeme paní Janě Kánské k udělení medaile Karla Kramáře

Premiér ČR Petr Fiala udělil při své návštěvě v USA paní Janě Kánské medaili Karla Kramáře za podporu demokracie a česko-amerických vztahů. Srdečně blahopřejeme!

foto: https://www.rajce.idnes.cz/…janu-kanskou

Návštěva Památníku Pankrác

Studenti Gymnázia a zástupci Klubu dr. Milady Horákové navštívili nedávno Památník Pankrác v areálu pankrácké věznice. Průvodcem jim byl dr. Aleš Kýr, spolutvůrce tohoto muzea českého vězeňství, jež bylo z iniciativy Vězeňské služby ČR, Klubu dr. Milady Horákové a dalších organizací v 90. letech doplněna o připomínku obětí třídní justice za komunistického režimu. Vysoce zasvěcený výklad dr. Kýra, prohlídka exponátů a návštěva sekyrárny, kde během nacistické okupace od dubna 1943 do dubna 1945 probíhaly popravy, připomínka obětí komunistického režimu, to vše v návštěvnících zanechalo silný dojem. Na závěr studenti položili kytici růží u expozice věnované Miladě Horákové.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/…niku-pankrac

Jan Píka, prasynovec generála Heliodora Prokopa Píky, navštívil Gymnázium Milady Horákové

V pondělí dne 26. 2. 2024 jsme měli spolu se studenty a učiteli GMH možnost osobně se setkat s panem Janem Píkou. Prasynovec generála Píky připravil prezentaci s množstvím fotografií ze soukromí i vojenského života generála Píky. Jan Píka nás provedl od jeho dětství a studentských let přes etapu první světové války, kdy se Heliodor Píka z východní fronty dostal do Francie a do nově vzniklé Československé republiky se pak vrátil jako legionář. Během první republiky zastával významné postavení velvyslance v Rumunsku a poté se v průběhu druhé světové války dostal do Ruska, kde spolu s Ludvíkem Svobodou zorganizoval vznik první československé armádní jednotky. S ní se pak vrátil v roce 1945 do vlasti. Celý svůj život věnoval svobodě a demokracii Československa, ale – zřejmě právě proto – ho v roce 1948 zatkli komunisté. V lednu 1949 byl generál Heliodor Píka v zinscenovaném procesu odsouzen k trestu smrti za velezradu a 21. 6. 1949 v Plzni popraven. Jak bylo pro tehdejší dobu charakteristické, tělo generála Heliodora Píky nebylo vydáno rodině a dosud není známo, kde přesně leží jeho ostatky.

Foto zde:https://www.rajce.idnes.cz/…avstivil-gmh

S politováním oznamujeme, že jsme museli přerušit vydávání našeho časopisu

Vydávání Masarykova lidu jsme bohužel v současné situaci museli přerušit. Nechceme-li redukovat tento časopis na strohý informační list, jehož obsah se bude více méně shodovat s obsahem našich webových stránek, nezbývá nám nic jiného. Snad se nám časem podaří navázat na vysokou odbornou kvalitu časopisu, za kterou stála osobnost šéfredaktorky dr. Zory Dvořákové, redaktorky Jitky Titzlové a nakladatele Milana Nevoleho. Věříme, že za čas budeme schopni vydávání časopisu obnovit.

Mnozí z vás v roce 2023 finančně přispěli na vydávání Masarykova lidu. Pokud si přejete, pošleme vám tyto příspěvky zpět (prosíme o zprávu na adresu klub@miladahorakova.cz). V opačném případě využijeme těchto peněz na další činnost Klubu. Každopádně vám mnohokrát děkujeme. Členský příspěvek 100 Kč ročně je dán stanovami a nemění se.

Film, který vás přenese na náš Adventní koncert do baziliky svaté Ludmily

Koncert se konal dne 20. prosince 2023. Ředitel Gymnázia a místopředseda Klubu Milady Horákové Filip Novák během koncertu blahopřál k 90. narozeninám Janě Kánské, dceři Milady Horákové a Milanovi Nevolemu, nakladateli a členu výboru Klubu Milady Horákové. Oběma jsme prostřednictvím facebooku a filmového záznamu poslali kromě blahopřání i tradiční vánoční skladbu Adeste fideles.

Podívejte se na filmové zpracování koncertu: https://vimeo.com/913328571

Zveme vás na Adventní koncert

Adventní koncert pořádaný Klubem a Gymnáziem Milady Horákové se bude konat tradičně v bazilice svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2, a to ve středu 20. prosince 2023 od 19:00. V podání Pěveckého sboru GMH, pod vedením sbormistra Ondřeje Žáka, zazní adventní a vánoční hudba včetně části České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Přijměte naše srdečné pozvání.

foto z Adventu 2022: https://www.rajce.idnes.cz/…koncert-2022

Karel Schwarzenberg byl příznivcem Klubu i Gymnázia Milady Horákové

Klub dr. Milady Horákové připojil v Knihovně Václava Havla kondolenci k úmrtí Karla Schwarzenberga symbolicky v Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2023. Karel Schwarzenberg podpořil morálně i finančně náš záměr postavit památník dr. Milady Horákové a obětem dvou totalit v parku Ztracenka na pražském Albertově. Ještě v minulém roce se setkal se členy KMH, učiteli a studenty v budově Gymnázia Milady Horákové. Karel Schwarzenberg byl nezaměnitelnou osobností českého veřejného života. Nepodléhal společenské poptávce nebo marketingovým tlakům, byl v každé chvíli svůj, i když to nebylo populární. Bytostný demokrat a obhájce lidských práv, který měl rád lidi. Jeho odchod je pro český veřejný prostor velkou ztrátou. Čest jeho památce!

foto:https://www.rajce.idnes.cz/…chwarzenberg

V Sadské byla odhalena pamětní deska dr. Miladě Horákové

Klub dr. Milady Horákové s velkou radostí oznamuje, že v obci Sadská byla Miladě Horákové odhalena pamětní deska. Milada Horáková jezdila do Sadské velice ráda. Měla zde tři své dobré kamarádky – Věru Feitysovou, Annu Piknerovou a Boženu Zubíkovou. Těm věnovala i jeden ze svých dopisů, které psala v Pankrácké cele před svou popravou. Sadská byla místem pohodových víkendových setkání Milady a její rodiny a jejich přátel. V Sadské měla rovněž svůj poslední veřejný projev na svobodě. Klub o odhalení pamětní desky na tomto místě usiloval několik let, o to větší radost máme z toho, že se to povedlo. Velké poděkování patří zejména člence Klubu paní Evě Řezáčové, která se o desku velice zasloužila.

fotografie: https://www.rajce.idnes.cz/…/sadska-2023

Město Zruč nad Sázavou zorganizovalo pro své občany milou připomínku Milady Horákové

Ve dnech 29.9. – 30.9.2023 proběhlo několik akcií nazvané Pocta Miladě Horákové. Město Zruč nad Sázavou si touto akcií připomnělo propojení Milady Horákové s tímto městem a s Posázavím obecně, zejména její letní pobyty v tomto regionu. V sobotu 30. září 2023 proběhlo slavnostní odhalení pietního místa ve Staré Zruči. Poté následoval koncert Petra Wajsara v evangelickém kostele.

Klub dr. Milady Horákové děkuji všem organizátorům, že na Miladu Horákovou nezapomínají a udržují v paměti její pobyty v regionu.

Fotografie: https://www.rajce.idnes.cz/…sazavou-2023

Klub dr. Milady Horákové, z.s. s velkou lítostí přijal zprávu o předčasné smrti Daniela Anýže, autora knihy Jdu s hlavou vztyčenou.

Daniel Anýž byl český amerikanista a novinář, který se při svém pobytu ve Spojených státech spřátelil s paní Janou Kánskou. Přátelství přerostlo i v tvůrčí spolupráci nad knihou, která podala ucelený obrázek o osudech všech tří členů rodiny Horákových. Tedy nejen o Miladě, jejíž tragický osud byl českému publiku známý, ale především o osudu jejího muže Bohuslava, milujícího manžela a českého patriota, nadlouho odloučeného od dcery i od rodné země. Kniha poutavě popisuje jednotlivé hrdiny a podává věrný obraz dopadu komunistické diktatury na život celé rodiny. Daniel Anýž ochotně doprovázel vydání knihy rozhovory v médiích a diskusích s veřejností. Za veškerou tuhle jeho práci je třeba mu poděkovat.

Čest jeho památce!

Klub podpořil žádost o grant na opravu kostelíka svatého Václava v Hodkově

V sobotu 23. září se zástupci Klubu tradičně zúčastnili svatováclavské mši v kostelíku sv. Václava v Hodkově u Zbraslavic. Na hřbitově u kostelíka jsou pochováni předci Milady Horákové ze strany jejího tatínka. Mše byla sloužena v kruhu rodiny Královy také za Miladu Horákovou. V kostele byla vřelá rodinná atmosféra, přišli i Ondřej Havlovic, starosta Zbraslavic a ekonomka Ladislava Jeníčková. Po mši ještě překrásně zazpíval barytonista Roman Janál několik písní. Obecní úřad Zbraslavice se pokouší získat grant od MKČR na dokončení oprav kostelíčka, jehož stáří se odhaduje na 700 let. V kostele se za pět let společného snažení rodiny a Obecního úřadu povedlo dokončit hydroizolaci, opravila se střecha, krovy a stropy, kostel dostal nový zvon a podobně. Dva miliony korun by ještě byly třeba na restaurátorské práce, od nichž se čeká mnoho. Klub tuto žádost o grant podpořil. Dostupnými písemnostmi jsme doložili vztah Milady Horákové k Hodkovu.

fotografie: https://www.rajce.idnes.cz/…/hodkov-2023

Vyjádření Klubu dr. Milady Horákové, z. s., k obrázku v učebnici Soudobé dějiny

Klub dr. Milady Horákové, z. s., považuje obrázek na str. 63 učebnice Soudobé dějiny (Fraus, 1. vydání 2022), určené pro základní školy a víceletá gymnázia, za neetický a zcela nevhodný pro výuku mladých lidí.

Klub se nechce vyjadřovat k jednotlivým zobrazeným výjevům, textům ani názvu obrázku, protože nepokládá za vhodné takovými vyjádřeními nechtěně popularizovat v učebnici použité výrazy či motivy, které představují justiční vraždu dr. Milady Horákové, statečné odpůrkyně totalitního režimu, v podobě jakési ladovské vesnické veselice. Krutost totalitního režimu je tím značně relativizována a tragická událost karikována.

Členové Klubu jsou si vědomi toho, že výukové metody používané ve školách mohou být pestré i netradiční, nesmí se ale jimi zakrýt faktická povaha informací, které mají být mladým lidem zprostředkovány. Učebnice dějepisu není uměleckým dílem využívajícím volné autorské fantazie či nadsázky, nýbrž musí být odborně fundovaným studijním materiálem. Použité zobrazení působí jako snaha o rádoby originální či „provokativní“ zachycení atmosféry 50. let v komunistickém Československu, s její krutou podstatou se však zcela míjí. Vizuální sdělení často zanechává výraznější emocionální stopu než psaný text, a tudíž by k jeho formě měli zejména autoři učebnic přistupovat zvláště zodpovědně.

Klub nesouhlasí s tím, aby justiční vražda Milady Horákové byla jakkoliv karikována, zlehčována, relativizována nebo dokonce zesměšňována, navíc v učebních textech určených ke vzdělávání mladých lidí.

Milada Horáková je zcela výjimečná hrdinka 20. století. Nebyla pasivní obětí komunistických praktik, ale aktivním bojovníkem za hodnoty, jakými jsou pravda, spravedlnost a demokratický řád. Těmto hodnotám zůstala věrná i v mezní životní situaci. Její dopisy z pankrácké cely smrti jsou příkladem nezlomnosti lidského ducha a její statečné postoje mohou být pro žáky a studenty celoživotní inspirací. Takové čestné místo v naší historické paměti si dr. Milada Horáková zaslouží.

Knihovnu Milady Horákové na Právnické fakultě UP Olomouc zdobí nová plastika ak. sochaře Otmara Olivy

Právnická fakulta UP v Olomouci pozvala Klub dr. Milady Horákové k odhalení nové plastiky z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. Klub zde zastoupil člen výboru Patrik Herdics. Setkání s velmi bohatou účastí hostů se odehrálo ve vysoce profesionální a zároveň lidsky milé atmosféře na akademické půdě PF UP v Olomouci. Nefigurální umělecké dílo esteticky doplnilo prostor nové fakultní knihovny nesoucí jméno dr. Milady Horákové, dílo je umístěno v nice půlkruhového půdorysu, která je součástí foyer knihovny. Dílo tak dotváří prostor v duchovní rovině a symbolizuje lidský i profesní odkaz životního příběhu dr. Milady Horákové. Ve velké aule odezněly projevy vybraných hostů. Otmar Oliva promluvil o svém životě a profesní kariéře. Je například autorem plastiky v jedné z kaplí papežského paláce ve Vatikánu. Otmar Oliva byl v období normalizace téměř dva roky z politických důvodů vězněn. Nová plastika, nefigurální umělecké dílo, kombinuje kamennou stélu z onyxu, nápisové destičky odlité z bronzu – jakoby ovíjející stélu. Na vrcholu plastiky je umístěna alegorie zápasu s nesvobodou, kterou česká společnost dějinně prošla ve 20. století – český lev trhající mříže (zde je jinak prostor pro vlastní asociace tohoto výjevu). Tato alegorická symbolika je zhotovena ze stříbra. Právnická fakulta pod taktovkou pana děkana Václava Stehlíka připravila velmi důstojnou ceremonii v kombinaci s rodinnou atmosférou, která vládla po celou dobu odhalení a představení díla.

Záznam z piety za dr. Miladu Horákovou, pořádané dne 26. 6. 2023 na Vyšehradě

https://www.facebook.com/…006524865102

Během letních prázdnin 2023 bude kancelář Klubu dr. Milady Horákové uzavřena

Vážení členové a příznivci Klubu, přejeme vám krásné léto. V září budete mít opět možnost nás osobně navštívit v Klubu na adrese Na Planině 13 v Praze 4.

Vzácní hosté z rodin Milady Horákové (rozené Králové), Františka Přeučila a Josefa Nestávala byli s námi při letošní vyšehradské pietě

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vytvořila překrásné prostředí pro setkání členů Klubu a čestných hostů piety s Milenou Bartosiewicz, neteří Milady Horákové, Vlastou Křičkovou a Jiřím Kaňkou z rodiny Královy a Lukášem Jurkem, vnukem Františka Přeučila. Eva Jourová, dcera Josefa Nestávala a místopředsedkyně Klubu, byla také s námi. Všichni výše jmenovaní vzpomínali na své blízké, kteří byli odsouzeni ve zinscenovaném procesu s Miladou Horákovou, jenž se odehrál před 73 lety v červnu roku 1950 na pražské Pankráci.

Program piety byl bohatý. Slyšeli jsme slova senátora Pavla Fischera, historiků Jana Kalouse a Patrika Herdicse. Lukáš Jurek vzpomněl na svého dědu a přednesl báseň Jana Zahradníčka, z kůru zazněly kromě státní hymny i varhanní skladby J. S. Bacha v podání Tomáše Flégra. Duchovní promluvu pronesl děkan Královské kolegiátní kapituly Michal Němeček. Pietu svým slovem provázel ředitel Gymnázia Milady Horákové a místopředseda Klubu dr. Milady Horákové Filip Novák.

Shromáždění k uctění památky Milady Horákové podpořili svou účastí Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR, senátoři Miroslava Němcová a již jmenovaný Pavel Fischer, Jana Vohralíková, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, Tomáš Pernický, ředitel odboru protokolu prezidenta republiky, Martin Plíšek, vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny PČR, Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury, Soňa Budayová, chargé d´affaires Slovenské republiky, Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, Jiří Pospíšil radní MHMP, Ondřej Kubín, starosta MČ Praha 4 a Radek Lacko, radní z téže městské části, Stanislav Křeček, Marie Vymazalová, členka kolegia rektorky UK, Jan Kalous, ředitel Muzea paměti XX. století, Karel Nedvědický, náměstek ředitele ÚSTR. Petr Kučera, ředitel NKP Vyšehrad. Dále s námi byli Aleš Kýr a Alena Kafková z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, Alena Šimánková z Archivu HMP, studenti Gymnázia Milady Horákové, zástupci Spolku českých právníků Všehrd a také zástupci spolupořádající Královské kolegiátní kapituly i farnosti sv. Petra a Pavla. Nechyběla ani veřejnost.

Hosté za asistence Čestné stráže Armády ČR položili květiny k symbolickému hrobu Milady Horákové. Dojemná byla chvíle, když se nad kenotafem skláněli blízcí příbuzní Milady Horákové. Květinu za náš Klub položila Erika Mačáková. Nakonec všichni zúčastnění na pietním místě chvíli v zamyšlení postáli za zvuků Večerky.

Poté následovalo zastavení u Památníku kněží, řeholníků a řeholnic. Velmi příjemná byla možnost ještě chvíli pokračovat v přátelských rozhovorech při sklenici osvěžujících nápojů v Karlachových sadech.

Královské kolegiátní kapitule, farnosti sv. Petra a Pavla a pracovníkům Národní památky Vyšehrad vřele děkujeme za spolupráci a vstřícnost při přípravě piety.

Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným za důstojný průběh nesmírně důležitého setkání. Čest památce všech obětí totalit, čest památce Milady Horákové! Nezapomeneme!

Piety se zúčastnila neteř Milady Horákové, paní Milena Bartosiewicz, rozená Tůmová

Mimořádně vzácným hostem piety byla paní Milena Bartosiewicz, která v těchto dnech zavítala do Prahy z Washingtonu D. C., kde žije se svou rodinou. Paní Milena se narodila několik měsíců po smrti Milady Horákové. V dopise na rozloučenou, napsaném v cele smrti dne 27. června 1950 brzy ráno, oslovuje Milada Horáková svou sestru Věru Tůmovou. Ví už, že Věra bude mít brzy dítě. Píše, že přicházející nový život ji smiřuje s vlastní smrtí. Ten nový život, to byla neteř Milady Horákové Milena. Věra Tůmová pak spolu se svým mužem Josefem Tůmou vychovávala dvě děti, svou Milenu i Janu. Janu, dcerku zavražděné Milady Horákové a jejího manžela Bohuslava Horáka, který se skrýval a později uprchl před pronásledováním komunisty do ciziny.

Fotografie:https://www.facebook.com/photo?…

Blíží se letošní vyšehradská pieta za Miladu Horákovou

Klub dr. Milady Horákové, z.s., si vás dovoluje pozvat na pietní shromáždění k uctění památky dr. Milady Horákové, které se uskuteční v pondělí dne 26. června 2023 od 16:00 hod. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Piety se účastní nejvyšší představitelé státu, státních organizací a institucí zabývajících se pamětí národa. O krátký historický vstup se postará ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous, pietu svým uměním ozdobí varhaník Tomáš Flégr a herec Lukáš Jurek. Na závěr pietního aktu položí čestní hosté věnce na symbolický hrob dr. Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově. Poté se bude konat krátké duchovní zastavení u nedalekého Památníku kněží, řeholníků a řeholnic. Budeme rádi, když se na pietě osobně potkáme.

Přímý přenos můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/…006524865102

Příchovice nezapomínají

Jeden z vážených členů Klubu, pan Vlastimil Plecháč, píše: U skály Milady Horákové v lesoparku na Sluneční si mohou lidé prohlédnout vybrané stránky z knihy To byla Milada Horáková od Zory Dvořákové, můžou zapálit svíčku. Nikdy nesmíme zapomenout!

Fotografie z příchovického lesoparku: https://www.facebook.com/photo?…

V Písku si připomněli dr. Miladu Horákovou v neděli 25. června tradičně u Památníku politických vězňů na Husově náměstí

JUDr. Milada Horákova měla v Písku svou poslaneckou kancelář. Písek milovala. Ze své kanceláře se dívala na Otavu, na most a sousoší Kalvárie. Ve městě měla dr. Horáková své přátele, kteří ji ctili a nikdy na ni nezapomněli. Dlouhá léta se o její památku a památku všech obětí totalit starala v Písku paní Radka Křivánková. Po jejím odchodu se zásluhou Aleše Procházky, představitele Svornosti a Klubu dr. Milady Horákové, každoročně koná zastavení u Památníku politických vězňů. Dík, že nezapomínáte.

Pozvánka: https://www.facebook.com/photo?…

Pamětní deska profesorce Růženě Vackové byla odhalena 11. května 2023

Budova Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí v Praze nese nově pamětní desku věnovanou profesorce klasické archeologie Růženě Vackové. Tato dáma byla v roce 1945 nacisty odsouzena k trestu smrti a do konce války vězněna. Později strávila téměř 16 let v komunistických věznicích. Po propuštění v roce 1967 se ihned zapojila do aktivit spolku K 231. V době normalizace podepsala Chartu 77, pořádala bytové semináře pro mladé lidi, kde přednášela o dějinách umění. Profesorka FF UK Růžena Vacková zemřela v roce 1982.

Podnět k připomenutí prof. Vackové vzešel od rodinných příslušníků Růženy Vackové, kteří se s prosbou o podporu obrátili na náš Klub. Erika Mačáková, členka výboru Klubu dr. Milady Horákové, pak trpělivě několik let pomáhala nalézt investora a místo, kde by mohla být prof. Růžena Vacková připomenuta. Hlavním investorem pamětní desky je FF UK. Desku dnes najdete na budově FF UK v místě, kde Kaprova ulice ústí na Palachovo náměstí.

Pozvánka: https://www.facebook.com/…kovaofficial

Ústav pro studium totalitních režimů ocenil řadu osobností za jejich občanské postoje

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 předal ÚSTR své ceny Za svobodu, demokracii a lidská práva 2022 celkem 21 oceněným. Slavnost se odehrála v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti zástupců Klubu dr. Milady Horákové. Mezi oceněnými byli i dlouholetí příznivci a spolupracovníci našeho Klubu, například bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek, Jiří Línek, který pečuje o dokumentaci politických vězňů pohřbených na Ďáblickém hřbitově, manželé Daniela a Jan Řeřichovi a jejich projekt MENE TEKEL (Jan Řeřicha in memoriam).

Medailonky všech oceněných: https://www.ustrcr.cz/…-prava-2022/

Adventní koncert byl beneficí pro Klub dr. Milady Horákové

V pondělí 19. prosince večer se v bazilice svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 odehrálo setkání studentů, učitelů, absolventů a příznivců Gymnázia Milady Horákové a našeho Klubu. Za velikého nadšení všech zúčastněných zazněly adventní písně a část Rybovy České vánoční mše v podání Pěveckého sboru GMH od vedením Ondřeje Žáka.

Výtěžek z koncertu byl předán Klubu dr. Milady Horákové, který je využije pro svou činnost. Klub můžete podpořit také na účet 556682/0300. Děkujeme.

Děkujeme také farnosti u svaté Ludmily a zvlášť faráři Jakubu Berkovi za velikou podporu.

Několik fotografií najdete zde: https://www.gymh.cz/…rt/index.htm

Uplynulo 70 let od procesu s Rudolfem Slánským

Klub dr. Milady Horákové, z.s. se zúčastnil konference na téma Rudolf Slánský – justice a politické procesy, kterou pořádala Česká advokátní komora. V listopadu 2022 uplynulo 70 let od zinscenovaného procesu se skupinou kolem Rudolfa Slánského. Konference byla připravena ve spolupráci s Vrchním soudem v Praze a Vrchním státním zastupitelstvím a probíhala v zasedací místnosti, ve které byl souzen nejen Rudolf Slánský, ale i Milada Horáková. Cílem konference bylo zamyslet se nad důvody, které přiměly jednotlivé právnické profese – advokáty, soudce i prokurátory, ke spolupráci s totalitním režimem a ke spoluvině na justičních vraždách. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová zdůraznila, že všichni prokurátoři ustanoveni v procesu s Rudolfem Slánským získali kvalitní vzdělání na Právnické fakultě UK ještě v období demokratické první Československé republiky. Všichni řečníci byli nuceni přiznat, že došlo k selhání všech skupin právních profesí, které se podílely na politických procesech v padesátých letech. Jméno Milady Horákové, symbolu této nespravedlnosti, znělo v jednacím sále po celý den. Přítomní se shodli, že jedinou cestou, jak tyhle tragické procesy neopakovat, je chránit právní stát všemi možnými prostředky.

Slavnostní dedikace jednací síně Fráni Zemínové proběhla dne 3. listopadu v Poslanecké sněmovně

Z iniciativy Eriky Mačákové, členky výboru Klubu dr. Milady Horákové, a zásluhou senátorky Miroslavy Němcové nese již od roku 2020 jedna ze zasedacích místností Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jméno Františky Zemínové. Na podzim roku 2020 se akt pojmenování zasedací místnosti vzhledem k epidemiologické situaci odehrál bez plánové ceremonie. Nyní, ve čtvrtek 3. listopadu, se v této zasedací síni sešli zástupci Klubu a studenti i učitelé Gymnázia Milady Horákové s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a předsedou bezpečnostního výboru PS PČR Pavlem Žáčkem. Oba se v krátkém vystoupení zastavili u statečné, důsledné a pracovité poslankyně Františky Zeminové. Velmi zasvěceně a poutavě promluvil o této významné osobnosti Jan Kalous, ředitele Muzea paměti XX. století. Na závěr důstojného a příjemného setkání, kde byla připomenuta výrazná politička 20. století, promluvil i místopředseda KMH a ředitel Gymnázia Milady Horákové, Filip Novák. Citoval Fráňu Zemínovou při jednom z jejích častých utkání s komunistickými poslanci a rovněž zopakoval její slova, kdy se vyznávala z úcty k obyvatelům českých zemí. Fráňa Zemínová, poslankyně za Národně socialistickou stranu, která se při práci v poslanecké sněmovně věnovala sociální a ženské problematice, byla ve svých 68 letech v soudním procesu s Miladou Horákovou odsouzena k dvaceti letům vězení. Po deseti letech byla propuštěna z vězení, ale do konce života ji komunisté nepřestali perzekuovat.

Fotografie ze sněmovny:

https://www.facebook.com/…761109248757

https://www.facebook.com/…577432500458

Ohlasy:

https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?…

Více o Františce Zemínové na Wikipedii

Klub připomněl 80 let od uvěznění Milady Horákové v Malé Pevnosti v Terezíně

Letos uplynulo 80 let od doby, kdy byla Milada Horáková přivezena do Malé pevnosti. Stalo se tak 11. června 1942. Po příjezdu se krátce potkala i s Františkou Plamínkovou, která však zanedlouho byla z Malé pevnosti odvezena a 30. června 1942 v Kobylisích popravena. Ve stejné době byl v Malé pevnosti vězněn i manžel Milady Horákové Bohuslav Horák.

V Malé pevnosti vystřídala Milada Horáková pobyty na společných celách i v samovazbách. Zpočátku pracovala na „šijárně“, kde se pralo, žehlilo a spravovalo prádlo. Pak přešla na marodku, kde vykonávala ošetřovatelskou práci. Tady měla prostor předávat zprávy mezi vězni. Milada Horáková strávila v Malé pevnosti dva roky, 22. června 1944 byla odtud převezena do Lipska.

Klub dr. Milady Horákové zastoupila členka výboru Erika Mačáková, aby navštívila v poslední prázdninový den Památník Terezín a položila kytici v Pamětní síni v Malé pevnosti. Dr. Mačákovou vřele přivítal náměstek ředitele Památníku Terezín pan doc. Vojtěch Blodig a ředitel tiskového oddělení Mgr. Stanislav Lada.Památník Terezín letos připravil dočasnou výstavu dětských kreseb o životě Milady Horákové, která byla umístěna vedle stálé výstavy v prostorách tzv. krankenrevíru.

foto: https://www.facebook.com/…51716419698/

Fotografie z pietního aktu 26. června 2022

Přinášíme několik fotografií z pietního aktu v bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Celá fotogalerie;

https://www.facebook.com/…00357718169/

Živé vysílání z pietního aktu 26. června 2022

Přinášíme záznam z živého vysílání při pietním aktu v bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Živé vysílání

Během letních prázdnin 2022 bude kancelář Klubu dr. Milady Horákové uzavřena

Vážení členové a příznivci Klubu, přejeme vám vlídné letní počasí a dost času k odpočinku. V září budete mít opět možnost nás osobně navštívit v Klubu na adrese Na Planině 13 v Praze 4.

Pieta za JUDr. Miladu Horákovou dne 26. června 2022 byla letos zahájena v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

V předvečer 72. výročí justiční vraždy JUDr. Milady Horákové se uskutečnil pietní akt, který každoročně pořádá Klub dr. Milady Horákové na Vyšehradě. Letos jsme se sešli ve velkolepém a přívětivém interiéru baziliky svatého Petra a Pavla. V krátkém programu promluvil Milan Nevole, nakladatel a zástupce Klubu, a senátorka Miroslava Němcová. Zaposlouchali jsme se do Dvořákových Biblických písní v podání barytonisty Romana Janála za varhanního doprovodu Ondřeje Valenty. Duchovní promluvu pronesl děkan Královské kolegiátní kapituly Michal Němeček. Na závěr byly položeny květiny k symbolickému hrobu dr. Milady Horákové.

Mezi nejvzácnější hosty letos patřili zástupci rodiny Královy, tedy příbuzní ze strany otce Milady Horákové. Paní Vlasta Křičková a pan Jiří Kaňka položili na kenotaf květinu ještě dříve, než začala pieta v bazilice sv.Petra a Pavla. Měli jsme radost z početné návštěvy ze Senátu. Senátorku Miroslavu Němcovou doprovodil první místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička a senátor Pavel Fischer, Poslaneckou sněmovnu PČR reprezentovala její místopředsedkyně Věra Kovářová. Památce Milady Horákové se spolu s námi dále poklonili Pavel Kugler za Ministerstvo národní obrany ČR, Petr Hlaváček a Hana Kordová-Marvanová za Hlavní město Praha, zástupci městských částí Praha 2 a Praha 4, František Zahálka za Univerzitu Karlovu, Kamil Netolický za ÚSTR, Jan Kalous za Muzeum paměti XX. století, Přemysla Kaucký za spolek českých právníků Všehrd. Byli s námi i zástupci církví, z Královské kolegiátní kapituly Michal Němeček, Erika Tučková a mnoho řádových sester. Těm všem mnohokrát děkujeme přijetí v bazilice a výraznou pomoc při organizaci piety. Farnost při kostele svaté Ludmily, kde byla Milada Horáková pokřtěna, zastoupil otec Jakub Berka. Za náš Klub položila ke kenotafu krásnou žlutou květinu Erika Mačáková. Celým pietním programem nás slovem provedl Filip Novák, místopředseda Klubu dr. Milady Horákové a ředitel Gymnázia Milady Horákové.

Záznam z piety můžete shlédnout na: https://www.facebook.com/…921248124385

„Fotografie jsou zde“: https://www.facebook.com/…980495526822; https://www.facebook.com/…00357718169/

V městě Písku, kde měla Milada Horáková svou poslaneckou kancelář, uctili památku obětí komunismu

Klub dr. Milady Horákové a občanské sdružení Svornost v Písku společně tradičně uctili památku obětí komunistického režimu. Pietní shromáždění se konalo u Památníku politických vězňů na Husově náměstí v neděli 26. 6. 2022.

Pozvánku najdete zde: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…2/1543681480

V Příchovickém lesoparku se také letos vzpomíná na Miladu Horákovou

Podobně jako v předchozích letech i letos ožívá lesopark v Příchovicích v době, kdy si připomínáme krutou vraždu spáchanou komunisty na Miladě Horákové. Přírodní památník, svíčky, květiny, fotografie, články o obětech komunismu a samozřejmě lidé, kteří nezapomínají! Děkujeme Příchovickým!

Několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…hovice_2022/

Venkovní poznávací hra Milada Horáková

Městská část Praha 2 připravila trasu Milada Horáková v rámci venkovní poznávací hry Putování Prahou 2. https://putovani.praha2.cz/ Do konce května 2022 se můžete v rámci této hry zúčastnit soutěže o věcné ceny.

Videoreportáž z odhalení pamětní desky a pietního setkání v kostele svaté Ludmily

Videoreportáž z odhalení pamětní desky a pietního setkání v kostele svaté Ludmily dne 11. 1. 2022 byla vytvořena pro paní Janu Kánskou, která žije v USA. Nyní zveme vás všechny, kteří máte zájem, k jejímu shlédnutí: https://vimeo.com/689600107.

Jsme s Ukrajinou


Opustila nás PhDr. Zora Dvořáková

S velkou lítostí oznamujeme, že v sobotu 26. 2. 2022 zemřela po krátké těžké nemoci členka výboru Klubu dr. Milady Horákové, historička a spisovatelka paní dr. Zora Dvořáková. Od vzniku KMH až do dnešních dnů byla Zora Dvořáková svými pevnými názory, postoji a obdivuhodným množstvím znalostí z novodobé historie našeho národa nám všem v Klubu velikou oporou. Systematicky se věnovala studiu života a díla dr. Milady Horákové, T. G. Masaryka a dalších osobností. V nakladatelství Milan – Eva Nevole a ve spolupráci s KMH vydala dlouhou řadu knih. V roce 2018 vyšla její kniha Děsivý červenec 1950, ve které podrobně rozebrala 35 procesů, které proběhly v létě 1950 a které následovaly bezprostředně po procesu s Miladou Horákovou. Za tuto knihu udělil ministr kultury ČR dr. Dvořákové titul Dáma české kultury. Dr. Zora Dvořáková byla za svou práci oceněna již dříve. V roce 1998 jí byla udělena Cena E. E. Kische za knihu Než se stal prezidentem a o čtyři roky později byla stejnou cenou poctěna za knihu O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Z dalších ocenění připomeňme rok 2014 a Cenu Miroslava Ivanova za knihu Popravení, kam jste se poděli? Dr. Zoře Dvořákové byla v listopadu 2017 udělena Cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Toto cenění dostala od Ústavu pro studium totalitních režimů za odbornou historickou práci na poli moderních dějin. Dr. Zora Dvořáková má nedocenitelnou zásluhu na vydávání časopisu Masarykův lid. Od počátku jeho vzniku v roce 1995 dbala na vysokou odbornou kvalitu článků, mnoho let vedla redakční radu Masarykova lidu. Odchod dr. Zory Dvořákové je pro nás velikou bolestí a ztrátou. Odešla vzdělaná, pracovitá a přátelská dáma, oddaná členka našeho Klubu, blízký člověk. Klaníme se její památce.

Několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…a_Dvorakova/

Zpráva v tisku: https://www.ceskenoviny.cz/…kove/2169157

Připomínáme 120 let od narození JUDr. Milady Horákové

Pamětní deska na rodném domě Milady Horákové byla odhalena dne 11. 1. 2022

Rodný dům Milady Horákové najdete v Rumunské ulici 22 v Praze 2 na Vinohradech (u křižovatky s ulicí Bělehradskou).

Záznam sledujte na FB stránce klubu

Fotografie najdete na https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…ene_Kralove/

Představujeme novou pamětní desku pro JUDr. Miladu Horákovou a její autory

Jana Šindelová a Michal Motyčka jsou těmi umělci, kteří navrhli pamětní desku, pomohli vybrat dílnu, která ji dokázala brilantně realizovat, a po celou dobu výroby dohlíželi nad jejím zrodem. Deska je vyrobenu z cortenu s pozlacenými nerezovými prvky. Autoři o svém díle napsali: „Milada Horáková se narodila do rodiny pana Čeňka Krále dne 25. 12. 1901 v domě, který stojí na rohu Bělehradské a Rumunské ulice v Praze 2. Pamětní deska je umístěna na nároží domu, vizuálně nejdůležitějším místě otevírajícím se směrem do náměstí. Vlastní tvar vychází z daného čtvrtoblouku nároží. Pozice zavěšení a formát vyplývají z tektoniky domu, především z členění oken. Výška desky mírně převyšuje lidské měřítko a svým středem lehce levituje nad horizontem. Vytváří dostatečnou míru zázemí pro nesení informace vyjadřující svou vážnost a důraz. Text je umístěn na horizontu, ve výši očí, a vytváří blok dělící desku na části. Spodní část je věnovaná textu a horní plocha ve své prázdnosti graduje světelným akcentem v podobě zlaté čočky, jež v sobě nese symboliku, jak vnitřní naléhavosti, tak přítomnosti do sebe absorbující současné skutečné okolí i vlastního diváka. Kruh neboli bod, v přeneseném smyslu Omfalos, jako střed našeho světa představuje místo setkání, reflexním povrchem jemně odráží okolní dění, světlo a oblohu, generuje aktuální obrazy z ulice i závažné otázky dějin. Je symbolem zrodu i zániku, člověka i Boha. Kovový trn umístěný ve spodní části slouží k uctění památky květinou či věncem.“

Autorkou textu je historička Zora Dvořáková.

Výroba desky byla svěřena Janu Renzovi z Litomyšle.

Duchovní setkání v kostele sv. Ludmily, představení pamětní desky a knížky Milada Horáková a Královské Vinohrady veřejnosti

Klub MH i MČ Praha 2 uspořádala dne 11. 1. 2022 také setkání v kostele sv. Ludmily . Při této příležitosti promluvila spoluautorka pamětní desky Jana Šindelová. Filip Novák krátce představil novou publikaci Milada Horáková a Královské Vinohrady, Jakub Berka, farář ve sv. Ludmile, vzpomněl a pomodlil se za Miladu Horákovou a také za dva dlouholeté a významné členy KMH, kteří nás nedávnou opustili, Jitku Titzlovou a Františka Šedivého. Při setkání zazněla varhanní hudba v podání Pavla Černého, koncertního umělce a pedagoga. Ve výtečně zvoleném programu zazněla kromě naší národní hymny také chorální fantasie „Svatý Václave“, kterou Petr Eben vytvořil v reakci na smrt Jana Palacha, dále jedna z nejdojemnějších skladeb Johanna Sebastiana Bacha „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ (Ó člověče, oplač svůj hřích veliký) a improvizace Pavla Černého Milada, o které autor předem napsal: "V hudební improvizaci, jako v životě, nelze úplně předvídat sled událostí, ale můžeme si vytyčit cíl, téma, motiv, našeho počínání. Velké osobnosti nám k tomu jsou inspirací. Tak, jako mnoho hudebníků vzdalo hold Bachovi tím, že zkomponovali skladby na tóny b – a – c – h, pokusím se nyní vzdát hold velké ženě našeho národa hudebním kryptogramem. Jméno Milada je možno vyjádřit tóny: tón „e“ se nazývá ve starém názvosloví tónem „MI“, tón „a“ býval tón „LA“ a následují dnešní tóny D, A. V improvizaci se objeví také další témata, která jsou obecně známá a dotvoří symbolicky její obsah.“

Ohlasy v mediích:

ČTK https://www.ceskenoviny.cz/…esku/2144135

ČT24 web https://ct24.ceskatelevize.cz/…-rodnem-dome

Pražský patriot https://www.prazskypatriot.cz/…metni-deska/

Blesk https://www.blesk.cz/…i-deska.html

Pražský deník https://prazsky.denik.cz/…nohrady.html

Fórum 24 https://www.forum24.cz/…rodnem-dome/

Milada Horáková a Královské Vinohrady, společná publikace KMH a Prahy 2, je na světě

Těsně před Vánocemi vyšla drobná, ale půvabná knížka Milada Horáková a Královské Vinohrady. Autorem textu je Filip Novák, který ve čtrnácti vybraných zastaveních provází čtenáře po Královských Vinohradech Milady Horákové. Text vznikl v úzké spolupráci s historičkou Zorou Dvořákovou a s využitím mnoha jejích poznatků. Kniha je s laskavým svolením Jany Kánské, dcery Milady Horákové, doplněna řadou rodinných snímků. Dobové fotografie budov poskytla Praha 2 a farní sbor Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici. Skutečnou ozdobou publikace jsou pak aktuální snímky fotografky Petry Hajské. Uvnitř najdete také plánek, v němž jsou přehledně vyznačena jednotlivá zastavení. Zásluhou grafiků Jany Šindelové, Patrika Bílého a redaktorky Ley Trojanové působí kniha příjemně a pozitivně. Je to na místě, vždyť Milada Horáková prožila na Vinohradech spolu s rodiči Královými, se svými sourozenci a později i s manželem Bohuslavem a dcerou Janou mnoho krásných let, ačkoliv také zde do jejího civilního i pracovního života zasáhly události méně radostné.

fotografie najdete na www.facebook.com/…kovaofficial

Koncert v kostele svaté Ludmily v úterý 21. 12. 2021 byl zrušen

Litujeme, ale koncert studentů Gymnázia Milady Horákové, na který jsme vás zvali v Masarykově lidu 3, 4 /2021, musel být z epidemiologických důvodů zrušen.

V Černilově odhalili pamětní desku svému rodákovi Bohuslavu Horákovi

Ve čtvrtek 13. 10. 2021 uplynulo 45 let od úmrtí ing. Bohuslava Horáka. V tento den odhalili na Kulturním a spolkovém domě v Černilově na Královéhradecku pamětní desku s tímto textem: V tomto domě se dne 22. 2. 1899 narodil Ing. Bohuslav Horák, manžel JUDr. Milady Horákové, redaktor čs. rozhlasu, vězeň gestapa, komunistickým režimem donucen k emigraci. Zemřel dne 13. 10. 1976 ve Washingtonu D. C. v USA. Dodáváme jen, že Ing. Bohuslav Horák nyní odpočívá na hřbitově v nedaleké Bělči nad Orlicí. Děkujeme všem, kteří se starají o památku tohoto statečného a úctyhodného muže, především pak paní Janě Žárské.

Více o Bohuslavu Horákov i o pamětní desce: https://www.cernilov.cz/…huslav-horak

fotografie jsou zde: https://www.cernilov.cz/…a-13-10-2021

Reportáž Českého rozhlasu Hradec Králové: https://hradec.rozhlas.cz/…e-na-8597434

PF UP Olomouc dedikovala novou knihovnu Miladě Horákové

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si dne 29. září 2021 připomněla 30. výročí svého znovuotevření. Slavnosti se zúčastnili zástupci právnických fakult z celé republiky, představitelé Nejvyššího a Ústavního soudu, ombudsman a řada dalších významných osobností. Hlavním hostem byl pak prof. Josef Jařab, první porevoluční rektor UP Olomouc, který má veliké zásluhy na obnově fakulty. Velmi příjemný slavnostní program vyvrcholil otevřením Knihovny Milady Horákové. Místopředseda našeho Klubu Filip Novák byl požádán o krátkou promluvu, ve které poděkoval představitelům fakulty za dedikaci knihovny Miladě Horákové. Řekl, že tak pomáhají udržovat v povědomí právníků i ve veřejnosti jméno ženy, která měla být zapomenuta. Spolu s rektorem UP Martinem Procházkou, bývalou děkankou PF UP Zdenkou Papouškovou a současným děkanem Václavem Stehlíkem pak slavnostně přestřihl pásku. Otevřely se velmi pěkné prostory plné knih a moderní techniky. Architektonicky je nová knihovna mimořádná svou studovnou, která navazuje na otevřenou terasu. Klub Milady Horákové věnoval nové knihovně PF UP několik publikací autorky Zory Dvořákové, vydaných v nakladatelství Milan a Eva Nevole. Dar byl představiteli fakulty i pracovnicemi knihovny přijat s nadšením.

Fotografie: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…de_Horakove/

Podhradní mlýn dědečka Milady Horákové znovu ožil rodinným setkáním

Podobně jako v minulém roce přijal Klub dr. Milady Horákové pozvání ke svatováclavské slavnosti rodiny Králových z Podhradního mlýna. Letos se jí za Klub zúčastnila Vlasta Nováková. Kostel svatého Václava se péčí rodiny Královy a s podporou Obecního úřadu ve Zbraslavicích, Ministerstva kultury ČR a dalších dárců dostává do dobré kondice. Paní Vlasta Křičková, hlavní iniciátorka rodinného dění, poděkovala v úvodu všem dárcům, uvedla malý koncert a pozvala ke svatováclavské mši. Vzpomněla na všechny statečné a pro rodinu i celou společnost tak významné členy, jako byli Milada Horáková a Vladimír Chlupáč, dlouholetý člen KMH. Děkujeme všem Královým z Podhradního mlýna za práci a rodinnou soudržnost. Prarodiče Milady Horákové založili dobrý rod. Hodně zdraví všem.

Několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/2021_Hodkov/

Klub dr. Milady Horákové byl zastoupen při letošní Terezínské tryzně

Terezínská tryzna je pietní slavnost, která se koná každoročně na Národním hřbitově v Terezíně k uctění památky obětí nacistické perzekuce v době druhé světové války. Hlavní projev letos přednesl Pavel Rychetský, následovalo svědectví pamětníka Hanuše Hrona. Ceremonii završily modlitby a ikonický zpěv sboru Židů z opery Nabucco. Součástí programu bylo matiné pořádané Institutem terezínských skladatelů, akce byla věnována dílu židovské umělkyně Ilse Weber. Letošní Terezínské tryzny se za Klub dr. Milady Horákové zúčastnila dr. Zdeňka Pechačová, která spolu s průvodcem navštívila místa spjatá vězněním Milady Horákové v Terezíně. V připravovaném novém čísle Masarykova lidu vyjde článek Zdeňky Pechačové, ve kterém autorka popisuje své dojmy z návštěvy Terezína a zmiňuje též postoj Fedora Gála, který letos nepřijal pozvání do Terezína s vysvětlením, že nemá chuť sdílet své trauma z holocaustu a dalších genocid s nacionalisty a populisty v roli zástupců ústavních a vládních institucí.

Fotografické pozdravy z Příchovic

Pohlédněte si fotografie z přátelského setkání v Příchovicích, kde byly připomenuty neslavné kapitoly z naší novodobé historie spojené s Miladou Horákovou. Příchovičtí se poklonili také památce Františka Šedivého a Jitky Titzlové. Děkujeme.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…inal_6_2021/

Pieta na vyšehradském hřbitově se uskutečnila v sobotu 26. 6. 2021 v 16 hodin

Pietního shromáždění u symbolického hrobu dr. Milady Horákové v předvečer 71. výročí popravy této političky se zúčastnila řada státních představitelů v čele s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Jiřím Růžičkou. Promluvili místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Pikal 35´15´´, senátorka Miroslava Němcová 39´25´´ a Jan Chabr 46´15´´, radní hlavního města Prahy. Památce Milady Horákové se poklonili také Jaroslav Šolc, místostarosta MČ Praha 2, Michal Zuna, radní MČ Praha 2, Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4, Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR, Jan Kalous, ředitel Muzea paměti 20. století, Mons. Aleš Opatrný, probošt kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Petr Dub, předseda KPV ČR, představitelé Univerzity Karlovy, Spolku českých právníků Všehrd, Gymnázia Milady Horákové a Klubu dr. Milady Horákové a veřejnost. Evangelická farářka a členka Klubu paní Marta Jurková 19´ přečetla slova své vnučky Bereniky, věnovaná životu Milady Horákové. Marta Jurková vzpomněla také na svého otce Františka Přeučila, politického vězně odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou na doživotí. Syn Františka Přeučila, herec Jan Přeučil 29´, přednesl sonety Jiřího Hejdy a zavzpomínal na otce a jeho přátelství s Jiřím Hejdou. Pietním aktem provázel Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové. Minuta ticha byla věnována památce letos zemřelému předsedovi KMH Františku Šedivému a rovněž nedávno zesnulé jednatelce Klubu Jitce Titzlové. Čest jejich památce.

Záznam živého vysílání můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/…live_videos/

Uctíme památku senátora Vojtěcha Dundra

Zveme Vás dne 29. 6. 2021 v 15 hodin na adresu Husinecká 557/4, Praha 3 – Žižkov, kde spolu s rodinou Vojtěcha Dundra a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů slavnostně umístíme plaketu POSLEDNÍ ADRESA. Připomeneme tak politika a novináře Vojtěcha Dundra, který byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou a zemřel ve vězení. O této osobnosti uslyšíte promluvit historiky Jana Synka a Patrika Herdicse.

Pozvánka: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…_Dundr_6_21/

Několik fotografií: https://www.facebook.com/…551230393124

O připravované tabulce v Husinecké ulici natočila krátkou reportáž Česká televize zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/…t-plaketa-na?…

Tradiční pieta v Písku

Na Husově náměstí v Písku u Památníku politických vězňů se v neděli 27. 6. 2021 v 18:00 konalo slavnostní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Pietu pořádá občanské sdružení Svornost spolu s Klubem dr. Milady Horákové. Hlavním iniciátorem a organizátorem těchto piet byla po dlouhá léta paní Radka Křivánková, obětavá členka KMH, která bohužel již v roce 2019 zemřela. Paní Křivánková našla svého následovníka v panu Aleši Procházkovi. Dík za jeho práci.

Pozvánka a ohlasy: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…27._6._2021/

Příchovický lesopark vás nechá v klidu rozjímat, vzpomínat a poklonit se památce statečných lidí

V sobotu 26. 6. a v neděli 27. 6. vás zveme k památníku Milady Horákové v Příchovicích. Můžete zapálit svíčku, nahlédnout do knížek, prohlédnout si fotografie ze života Milady Horákové, pročíst její poslední dopisy. Takto soukromě a intimně zde můžete pobýt kdykoli během celého víkendu. Svíčka, kterou zapálíte, nebude hořet pouze pro Miladu Horákovou, ale také za všechny oběti komunistického režimu. Vzpomínat budeme také na předsedu Klubu dr. Milady Horákové pana Františka Šedivého a neobyčejně obětavou paní Jitku Titzlovou. Děkujeme panu Vlastimilu Plecháčovi, který v Příchovicích neúnavně připomíná statečnost českých vlastenců a odpůrců totalit .

Plakát s pozvánkou: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…vice_6_2021/

U Památníku obětem komunismu na hřbitově v Motole se konalo pietní shromáždění za účasti zástupců Klubu dr. Milady Horákové

Ve středu 26. května 2021 se na motolském hřbitově uskutečnila neveřejná pieta k uctění památky obětí komunismu. Zástupci Národního archivu, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů ČR, Muzea paměti XX. století a Klubu dr. Milady Horákové se sešli při společné připomínce zavražděných, popravených a umučených odpůrců režimu. Vzpomínky se účastnil a modlitbu pronesl vězeňský kaplan z pankrácké věznice.

V roce 1965 byly na tomto místě tajně uloženy urny s ostatky popravených a zemřelých politických vězňů, osob zavražděných při útěku přes hranice a dalších lidí nepohodlných tehdejšímu režimu. Díky dlouholetému bádání pracovníků Národního archivu, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, historiků a dalších obětavců máme dnes téměř úplný seznam osob zde pochovaných. Mnoho rodin se po desítkách let pátrání s dojetím dozvídá, kde leží ostatky jejich drahých, kteří se stali oběťmi komunistického režimu.

Tradici květnových piet u motolského Památníku obětem komunismu založili brzy po revoluci v roce 1989 političtí vězňové. Dnes se o zachování této tradice stará především paní dr. Alena Šimánková z Národního archivu ČR, dr. Aleš Kýr, Alena Kafková z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a zástupci dalších zúčastněných organizací a spolků.

Několik obrázků z piety zde: https://www.muzeum20stoleti.cz/…e-26-5-2021/

Digitální průvodce po místech působení Milady Horákové v Praze je na světě

Klub dr. Milady Horákové spolupracoval na vzniku unikátního místopisu popisujícího životní křižovatky Milady Horákové. Jedná se o digitálního průvodce po místech jejího působení na Praze 1 a 2. Za pomoci této aplikace se můžete vydat po stopách mladé Milady, podívat se na dům, kde se narodila nebo na budovu Arcibiskupského gymnázia, které navštěvovala. Pak se trasa stáčí na Prahu 1 do temnějších míst její osobní historie, například do Petschkova paláce. Na Starém městě se můžete projít kolem Nové radnice anebo domu v Masné ulici, kde pracovala a kde byla zatčena. Každá ze zastávek má kratší i delší popis událostí spojených s tímto místem, který pomůže posluchači zorientovat se ve spletitých historických reáliích. Trasa má 8 zastávek a 7,2 km a je odhadována na 2,5 hodinovou procházku. Momentálně je aplikace k dispozici pouze v české mutaci, ale ta anglická se už připravuje. Digitálního průvodce můžete najít na tomto odkazu: https://www.loxper.com/milada-horakova. Aplikace se samozřejmě dá stáhnout např. do mobilního telefonu. Věříme, že si digitální průvodce najde své zájemce a že pomůže přiblížit přímo v terénu životní osudy Milady Horákové.

Veřejné rozloučení s Františkem Šedivým ve čtvrtek 1.července v 15 hodin na hřbitově v Zadní Třebani

Vážení přátelé Klubu, náš pan předseda ing. František Šedivý zemřel v době přísných pandemických opatření, proto se pohřeb konal s omezenou účastí veřejnosti. Ta se může přijít poklonit jeho památce nyní, při poslední rozloučení s uložením urny do rodinného hrobu dne 1. 7. v 15 h na hřbitově v Zadní Třebani.

Zemřel František Šedivý

František Šedivý na pietním aktu u symbolického hrobu dr. Milady Horákové na Vyšehradě v roce 2019. Foto Jiří Bulan

S velkou lítostí oznamujeme, že 23. února 2021 ve večerních hodinách zemřel po dlouhé nemoci ve věku 93 let dlouholetý předseda Klubu dr. Milady Horákové a bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Ing. František Šedivý, politický vězeň padesátých let, veřejně aktivní člověk, masarykovec, spisovatel, křesťan, milovník přírody a myslivec, výborný řečník a především laskavý člověk.

Více informací

Komentář Luďka Navary po smrti Františka Šedivého

Nové vydání knihy Jiřího Hejdy Žil jsem zbytečně

V nakladatelství Machart byla znovu vydána kniha Jiřího Hejdy Žil jsem zbytečně. Autor knihy Jiří Hejda (https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_Hejda) byl v procesu s Miladou Horákovou odsouzen na doživotí. Pozoruhodná životopisná kniha prostřednictvím vzpomínek jediného člověka zachycuje velkou část naší novodobé historie. Vyprávění Jiřího Hejdy začíná v zákopech první světové války, pokračuje obdobím budování prvního samostatného státu Čechů a Slováků, deziluzí z Mnichova a hrůzou následujících sedmi let, poválečným nadšením a novými iluzemi, jejich bolestnou ztrátou o tři roky později, absurdní temnotou padesátých let a naivními nadějemi Pražského jara. Následuje zamřelé teploučko normalizace… Život vypravěče skončil v roce 1985.

Více na: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Anotace_knihy/

Václav Havel opatřil první vydání této knihy těmito slovy: Myslím, že knihy, jako je „Žil jsem zbytečně“ od Jiřího Hejdy, jsou nesmírně důležité ne-li pro nic jiného, tak aspoň proto, že pomáhají udržovat to, čemu se říká „paměť národa“. Bez paměti není kontinuity a bez kontinuity není identity.

Záznam on-line besedy z Knihovny Václava Havla: https://havelchannel.cz/cs/01349

Dvojčíslo 3 – 4/2020 Masarykova lidu ke stažení

Masarykův lid 3, 4/2020 ke stažení (PDF)

Evropská unie připomněla Miladu Horákovou

Klub dr. Milady Horákové s potěšením sděluje, že mimořádným gestem připomněla Miladu Horákovou Evropská unie. Jedna z unijních institucí, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), která sídlí ve španělském Alicante, pojmenovala jednu ze svých jednacích místností ve své centrální budově po Miladě Horákové. Instituce vybírala evropské osobnosti z řad významných žen, které chtěla tímto způsobem ocenit. Mezi velké ženy Evroské unie se dostala i Milada Horáková. Právem! KMH je hrdý, že celému procesu napomohl.

Nečekané úmrtí jednatelky Klubu paní Mgr. Jitky Titzlové

V pátek 6. listopadu 2020 nás zasáhla zcela nečekaná a nesmírně smutná zpráva o náhlém úmrtí paní Mgr. Jitky Titzlové, dlouholeté členky výboru Klubu dr. Milady Horákové, která se významnou měrou zasloužila i o vznik Gymnázia Milady Horákové. Mnohokrát projevila svou nesmírnou vitalitu, pracovitost a houževnatost jako členka redakční rady Masarykova lidu, při své redakční péči o vydávání publikací historičky dr. Zory Dvořákové a v posledních letech i při prosazení a uskutečnění záměru vybudovat v parku Ztracenka v Praze 2 důstojný památník obětem totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená dr. Milada Horáková. V minulých letech intenzivně spolupracovala také s Městskou částí Praha 2. Během této spolupráce vznikl filmový dokument a byla uspořádána výstava, díky nimž se zájemci mohli seznámit s třicetiletou historií Klubu i místy spojenými s mládím Milady Horákové. Na paní profesorku Titzlovou a její otevřené a noblesní vystupování budeme vždy vzpomínat s úctou a obdivem. Čest její památce!

několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…ka_Titzlova/

Zemřela paní Bohuslava Kopecká

S velikou lítostí oznamujeme, že 22. října zemřela ve věku 93 let naše členka paní Bohuslava Kopecká. Bohunka – jak jsme jí říkali – byla dříve členkou výboru Klubu doktorky Milady Horákové a především po mnoho let obětavě vedla administativu našeho klubu. Mezi nás přijížděla ze vzdálené obce každý týden, přestože to již bylo pro ní velice obtížné a namáhané. Neměla v životě na růžích ustláno, protože její manžel František Kopecký byl jako politický vězeň léta perzekuován a pronásledován a ona samozřejmě trpěla také. Po roce 1989 byl František Kopecký až do své smrti předsedou výboru Klubu dr. Milady Horákové. Budeme na ní s láskou a úctou vzpomínat.

Hodkovská vzpomínka na Miladu Horákovou a Královu rodinu

V malebném kostelíku svatého Václava v Hodkově u Kutné Hory se dne 27. 9. 2020 konala svatováclavská mše. Celebroval ji monsignore Josef Socha, emeritní generální vikář Biskupství královéhradeckého. Mše svatá byla sloužena k uctění památky rodiny Čeňka Krále, narozeného v Hodkově roku 1869, jeho manželky Anny, dcer Milady Horákové a Věry Tůmové, zeťů Bohuslava Horáka a Josefa Tůmy a rodiny Vladimíra Chlupáče, dlouholetého člena KMH, jehož maminka Vlastimila, rozená Králová, byla sestřenicí Milady Horákové. V úvodu mše citovala Věra Hlaváčková, členka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, úryvky z dopisu Milady Horákové napsaného v cele smrti a adresovaného otci – z dopisu, který se však k Čeňku Královi bohužel nikdy nedostal. Klub dr. Milady Horákové dostal pozvání na tuto mši od rodiny Královy, jmenovitě od paní Mgr. Vlasty Křičkové. Děkujeme jí i dalším rodinným příslušníkům, paní Marii Kremláčkové, ing. Pavlu Trojanovi a ing. Jiřímu Kaňkovi za organizaci vřelého a upřímného setkání a za nezapomenutelně silný zážitek. Více se dočtete v připravovaném Masarykově lidu, který vyjde v listopadu 2020.

fotografie: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Hodkov_9_2020/

Rodina Králova děkuje starostovi OÚ Zbraslavice Ondřeji Havlovicovi a ekonomce ing. Ladislavě Jeníčkové za všestrannou pomoc.

Podpořit opravu vzácného kostela v Hodkově můžete finančním darem na čísle účtu 443517359/0800, Obecní úřad Zbraslavice

Jméno Františky Zemínové se vrátilo do Poslanecké sněmovny

Jedna ze zasedacích místností Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nese od nynějška jméno Františky Zemínové. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se akt pojmenování zasedací místnosti odehrál bez plánové ceremonie. V místnosti je portrét a životopis Fráni Zemínové, dveře jsou označeny jejím jménem. Podnět k připomenutí Fráni Zemínové na půdě Poslanecké sněmovny dala Erika Mačáková, členka výboru KMH. Ve Sněmovně tuto připomínku prosadila poslankyně Miroslava Němcová.

Více o Františce Zemínové: https://cs.wikipedia.org/…%ADnov%C3%A1.

Foto z Poslaneské sněmovny: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Frana_Zeminova

Zemřela paní Milena Kolářová-Klofáčová

Vážení, sdělujeme vám smutnou zprávu, že dne 3. 7. 2020 zemřela v Dobříkově ve věku 100 let členka Klubu paní Milena Kolářová-Klofáčová, vnučka senátora Václava Klofáče. Za rodinu Jana Uhrová, dcera.

Anti (památce Milady Horákové)

Na smutné výročí
Kdy zavraždili ženu, matku
Ať zmizí čas
Kdy strach byl vyjít na ulici
A lidé nepřející
Pohledy plné křivdy
Na smutné výročí
A už nikdy!

Jak agitační básník
Napsat jen pár slov
Ať zmizí čas
Kdy nad vším visel apostrof
Jak mořská vlna zloba zaplavila svět
Na smutné výročí
Už ani o krok zpět!

Dnes mladí o vás
Neví téměř nic
A co jste zadusili
Hoří víc a víc
Tak jděte k čertu!
Bez vás obejde se svět
Na smutné výročí
A ani o krok zpět!

David Dvořáček
27. 6. 2020

Pieta na Vyšehradském hřbitově byla důstojná

Tradiční pietní shromáždění k uctění památky dr. Milady Horákové, popravené komunistickým režimem před 70 lety, se uskutečnilo dne 26. června 2020 u symbolického hrobu Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově. Naše pozvání přijali senátoři Jiří Růžička a Pavel Fischer, poslanci Vojtěch Pikal a Miroslava Němcová, probošt Vyšehradské kapituly Aleš Opatrný, zástupci magistrátu, městských částí Praha 2 a Praha 4 a mnoha dalších institucí. Všichni zástupci Parlamentu promluvili velmi osobně o životě a práci Milady Horákové i o jejím vlivu na současné společenské dění. Hymnu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková. V podání absolventky Gymnázia Milady Horákové jsme slyšeli sonety básníka Jiřího Hejdy, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou. Poselství předsedy KMH pana Františka Šedivého přečetla dlouholetá členka výboru KMH paní Jitka Titzlová. Pietu za doktorku Miladu Horákovou slovem provázel Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové a místopředseda KMH.

Reportáž televize Praha a rozhovor s místopředsedkyní KMH paní Evou Jourovou, která je dcerou Josefa Nestávala odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou, najdete zde: https://www.google.com/url?…

V Trnavě u Pamätníku nespravodlivo prenasledovaných v r. 1948–1989 opět hořely svíce

Pan Peter Martinovič z Trnavy nám napsal: Každoročne v tomto čase sa tam položením krvavej ruže a zapálením sviece s našou československou trikolórou snažím odprosiť za hriechy mnohých generácií tohto národa; umazať aspoň len nepatrnú časť dlhu, ktorý sa nedá nikdy splatiť. Foto: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Trnava_6_20/

Členové výboru KMH hovořili s redaktorem serveru Euro Zpravy.cz o Miladě Horákové:

Zdroj: https://eurozpravy.cz/…bu.b7e240bc/#…

Poslední adresa Záviše Kalandry: Revoluční ulice 1006/5 v Praze 1

Na adrese Revoluční 5, Praha 1 byla v pátek 26. 6. umístěna tabulka, která označuje dům jako poslední adresu Záviše Kalandry. Po zatčení se Záviš Kalandra ke své ženě do bytu v tomto domě nevrátil, v procesu s Miladou Horákovou byl odsouzen k trestu smrti.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Kalandra_6_20

V Příchovicích uctili památku na sedmdesát let od vraždy Dr. Milady Horákové

Dopis od pana Vlastimila Plecháče je reportáží z Příchovic: To , že ráno v 5:38 zazvoním na věži kostela, mi přišlo jako dobré připomenutí , netušil jsem, že se mi toho tolik vybaví. Den se probouzel, začali zpívat ptáci, voněla tráva rosou,v dáli jsem v mlhových mracích viděl špičku bozkovského kostela a začínalo vylézat sluníčko. Já si připomněl, co je psáno v dopisech. Začal jsem stoupat po starých kamenných schodech do věže kostela, říkal jsem si jako na Pankráci, a v 5:30 jsem byl nahoře na prkenné podlaze jako u šibenice. A čekal jsem do 5:38, pak zazvonil a odešel ke Skále do lesoparku zapálit svíčku, tam jsem ještě 2 minuty čekal, než uplynulo 14 minut a život vyhasl . Tak moc to na mě zapůsobilo , že jsem při dopolední přípravě na akci o tom stále přemýšlel a nakonec svůj projev změnil a lidem to takto popsal , přidal poslední slova před smrtí a řekl jasně , že to nebyl justiční omyl , ale politická vražda ženy , matky.

Vzpomínku jsme u Skály Milady Horákové začaly po příchodu poctivých 70 lidí , když už náš sládek Martin Rubáš neviděl nikoho v aleji přicházet, ujal se slova a celého moderování . Přivítal všechny lidi a vyzdvihl děti a přál si, aby hlavně ony nezapomněly . Na začátek paní Blanka Nedvědická přečetla životopis . Po něm Martin přečetl pozdrav od paní Moravcové – předsedkyně spolku Dcery 50 let. Potom naše kamarádka , před lety servírka a provozní U Čápa, Andrea Janušková, začala číst předposlední dopis Milady Horákové , když dočetla k sedmikráskám, vše na ni dolehlo , má syna, který ten den slavil 5 narozeniny, měla pár vteřin pauzu , ale vše dočetla . Na řadu přišel Luboš Vejražka , člověk, který je zásadový, a napsal knížky o pozůstalých z politických procesů , které nám představil. Pak jsem já řekl svůj zážitek z rána a popsal dřívko se siluetou Milady Horákové , které dostávali lidé při příchodu. Dřívko rostlo u kapličky, kterou jsme před třemi lety rekonstruovali, a zdálo se mi , že je na něm 70 letokruhů . Poprosil jsem lidi, ať si dřívko dají kamkoliv , ale až ho vždy znovu najdou, ať si vzpomenou a nezapomenou, jak strašná byla doba. Poté kamarád z Pasek nad Jizerou, Dalibor Plíšek , přečetl prohlášení Milionu chvilek a přidal svůj pohled na odkaz Milady Horákové do současnosti. Nakonec starosta naší obce Luboš Marek a senátor Jaroslav Zeman vysadili stromek s cedulkou proč a kým byl vysazen -Jinan dvojlaločný , já jsem před tím řekl lidem o naší korespondenci s paní Kánskou, kde psala , že by maminka chtěla buď lípu nebo jjnan a kytičky konvalinky . U jinanu jsem vyzdvihl dlouhověkost a poradil všem, aby se zadívali na listy , které mi připomínají svým tvarem srdíčko a jednou, až bude velký, tak na podzim zasype ,, Miladu ,, srdíčky. Martin se rozloučil , poděkoval a pozval všechny na malé občerstvení , které bylo připraveno . Lidé se ještě zdrželi v diskusích asi hodinku , říkali, že to bylo smutné ale pěkně prožité odpoledne.

Vlastimil Plecháč Příchovice

fotoreportáž: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…hovice_6_20/

Husovo náměstí v Písku u Památníku politických vězňů, sobota 27. 6.

zprávu z tisku čtěte zde: https://www.jcted.cz/…i-komunismu/?…

Před kostelem Československé církve evangelické v Praze na Santošce se neděli 28. 6. konalo vzpomínkové setkání

Modliby, zpěv a krátké promluvy připomněly 70 let od zavraždění doktorky Milady Horákové komunisty.

Vzpomínka u Skály Milady Horákové v Jizerských horách

V Příchovicích si 9. června připomněli, že před 70 lety probíhal proces s Miladou Horákovou.

Paní Jitka Titzlová hovořila s redaktorem serveru Euro Zprávy.cz o Miladě Horákové

Čtěte na: https://eurozpravy.cz/…bu.00273680/

Vyšla sběratelská bankovka s Miladou Horákovou

Muzeum cenných papírů vydalo sérii tří sběratelských bankovek s portréty Milady Horákové, Heliodora Píky a Jana Masaryka. Bankovky navrhl Matěj Gábriš a byly vytištěny v tiskárně cenin. Bankovky Masaryk a Píka vyšly v roce 2019. Bankovka s Miladou Horákovou vychází v červnu 2020 a její prodej jde výhradně přes Klan sběratelů.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…ke_bankovky/

Ve spolupráci KMH a ÚMČ Praha 2 vznikl krátký film

Krátký film o životě Milady Horákové na Královských Vinohradech a také o vzniku a práci Klubu dr. Milady Horákové byl natočen u příležitosti výstavy na radnici Prahy 2.

https://youtu.be/34VE3ZdxXjg

Paní Eva Jourová vzpomíná na svého otce, dr. Josefa Nestávala

Společnost Post Bellum natočila do své sbírky vzpomínek pamětníků Paměť národa rozhovor s místopředsedkyní výboru KMH paní Evou Jourovou. Podívejte se na video, ve kterém Eva Jourová hovoří klidně a optimisticky o svém statečném otci, o své rodině, těžké době fašistické a komunistické totality i o dnešku.

https://video.aktualne.cz/…c1f6b220ee8/

Na Radnici Prahy 2 jsme otevřeli Výstavu k 30. výročí ustavení Klubu dr. Milady Horákové

Na výstavě jste s námi mohli bilancovat činnost KMH. Myšlenka k jeho založení vznikla už v revolučních dnech roku 1989. Ustaven pak byl v sobotu 13. ledna 1990 ve zcela zaplněném sále bývalého kina Hvězda. Výstava byla součástí připomenutí 70. výročí procesu s JUDr. Miladou Horákovou. Vernisáž výstavy se konala v pondělí 2. 3. 2020 v 1. patře Úřadu městské části Praha 2. Výstava je prodloužena do konce června.

Televizní reportáž z výstavy i z Gymnázia Milady Horákové vysílala ČT 1 v pořadu Týden v regionech dne 14. 3. 2020 ve 12:18:58

https://www.ceskatelevize.cz/…z-metropole/

Zora Dvořáková vydala novou knihu Ohlédnutí za totalitou

Historička a spisovatelka Zora Dvořáková představila dne 26. února 2020 v 17 hodin v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze svou novou knihu Ohlédnutí za totalitou. Prezentaci knihy uspořádalo Nakladatelství Eva – Milan Nevole, Klub dr. Milady Horákové a organizátoři Mene Tekel, mezinárodního projektu proti totalitě.

Výstava s názvem Kdo byl Záviš Kalandra? byla zahájena v Senátu Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 6. února byla za přítomnosti pamětníků, historiků, studentů Gymnázia Milady Horákové, členů Klubu dr. Milady Horákové (KMH) a veřejnosti v předsálí Jednacího sálu Senátu zahájena výstava pod názvem Kdo byl Záviš Kalandra? Záštitu nad ní převzala místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská. Paní místopředsedkyně, předseda KMH František Šedivý a autor výstavy Milan Kostelník otevřeli výstavu krátkými promluvami. Pořadatelem výstavy je KMH spolu se Senátem Parlamentu České republiky a Domem kultury Vsetín. V roce 70. výročí procesu s JUDr. Miladou Horákovou tak připomínáme další z jeho obětí.

Fotografie z vernisáže:

https://www.senat.cz/…/galerie.php?…

Rozhovor redaktora ČT Tomáše Drahoňovského s předsedou KMH Františkem Šedivým najdete zde (11´):

https://www.ceskatelevize.cz/…411058320206

https://cs.wikipedia.org/…%A1_Kalandra

Dr. Miladu Horákovou vyznamenala prezidentka Čaputová

Dr. Miladu Horákovou vyznamenala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová in memoriam Řádem bílého dvojkříze I. třídy, což je nejvyšší slovenské ocenění pro cizince. Vyznamenání převzala členka Klubu Milady Horákové Erika Mačáková. Slavnost předávání státních vyznamenání se konala ve čtvrtek 2. ledna 2020 v Bratislavě při příležitosti 27. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky.

https://www.novinky.cz/…vou-40308693

https://plus.rozhlas.cz/…ovou-8130550?…

https://www.idnes.cz/…6_domaci_aug

Adventní koncert se vzpomínkou na Miladu Horákovou

Adventní koncert pěveckého sboru GMH se sbormistrem Ondřejem Žákem se uskutečnil ve čtvrtek 19. prosince 2019 v chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 na Královských Vinohradech, kde byla dne 4. ledna 1902 pokřtěna Milada Horáková, rozená Králová. Výtěžek z koncertu byl předán Klubu Milady Horákové, který jej využije ke své činnosti.

Foto z koncertu najdete na:

http://www.gymh.cz/…rt/index.htm

Masarykův lid 3–4

Na internet jsme přidali dvojčíslo 3 a 4 Masarykova lidu
Errata: v PDF na str. 18 pod titulem knihy chybějí autoři: Zuzana Foffová, Bohumil Wurm

Zádušní mše za profesorku Růženu Vackovou

V neděli 15. prosince 2019 byla v kostele nejsvětějšího Salvátora v Praze z podnětu KMH sloužena zádušní mše k připomínce úmrtí profesorky Růženy Vackové. Mši celebroval monsignor Tomáš Halík za přítomnosti rodiny, přátel a žáků prof. Vackové.

https://cs.wikipedia.org/…Vackov%C3%A1

Všechny členy KMH zveme na Valnou schůzi spolku

Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou schůzi našeho spolku, která se uskuteční letos v sobotu 23. listopadu od 10:00 v aule Gymnázia Milady Horákové v Praze 4-Krči, ulice Na Planině č. 1393/13. Doprava: od metra Kačerov i z Dvorců autobus č. 124 nebo 134, výstupní stanice Na Planině.

Výstava k 30. výročí KMH

Klub Dr. Milady Horákové vznikl v listopadové revoluci 1989. Osobnosti a události, které byly u počátků spolku i mnoholetou práci Klubu si připomeneme na výstavě, která bude zahájena na Valné schůzi KMH v sobotu 23. listopadu 2019 v 10:00 v aule Gymnázia Milady Horákové.

Gymnázium Milady Horákové oslaví 10. výročí vzniku

U této příležitosti Vás zveme na slavnostní večer, který se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 od 17:30 h ve Velkém sále historické Nuselské radnice. V programu vystoupí i pěvecký sbor GMH a zástupci Klubu dr. Milady Horákové. www.gymh.cz

JUDr. Jiří Křížek v projektu Advokáti proti totalitě

JUDr. Jiří Křížek (1893 – 1970), advokát odsouzený na 22 let v procesu s M. Horákovou, bude spolu s dalšími právníky představen ve velkém projektu České advokátní komory Advokáti proti totalitě. Doporučujeme Vám navštívit interaktivní výstavu, která bude slavnostně zahájena 5. listopadu 2019 v 18 hodin v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory v Kaňkově paláci.

Více zde:

https://www.info.cz/…i-43215.html

https://www.cak.cz/…s/detail.php?…

Antonii Kleinerovou připomene výstava Ženy na poště

Antonie Kleinerová byla odsouzena v procesu s dr. Miladou Horákovou na doživotí. Z iniciativy členů výboru KMH bude tato politička, která v mládí pracovala na ředitelství pošt Praha, připomenuta na výstavě Ženy na poště. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin v Poštovním muzeu, Nové Mlýny 2, Praha 1.

Více o A. Kleinerové:

https://cs.wikipedia.org/…inerov%C3%A1

https://www.ustrcr.cz/…e-23-3-1901/

Příchovičtí odhalili nový pomník Miladě Horákové. Skálu v Jizerských horách

Příchovice 30. 6. 2019. V Jizerských horách dnes slavnostně odhalila poslankyně Miroslava Němcová nový pomník Miladě Horákové. Vznikl z iniciativy místních občanů, především zásluhou Vlastimila Plecháče.

Celá zpráva
Zpráva regionálního vydání iDnes

Pietní akt na Vyšehradě

Pietního aktu na vyšehradském hřbitově se zúčastnily desítky lidí. Konal v předvečer 69. výročí popravy dr. Milady Horákové ve středu 26. června 2019.

Fotogalerie
Zpráva ČTK

Trnava vzpomíná na Miladu Horákovou i Heliodora Píku

Člen klubu zaslal vzpomínku z Trnavy

František Šedivý — Rytíř české kultury 2019

V neděli 24. února v rámci festivalu Mene Tekel převzal předseda KMH ing. František Šedivý cenu Rytíř české kultury, kterou mu předal ředitel festivalu Mgr. Jan Řeřicha. Slavnost se konala již tradičně v Divadle na Vinohradech. Blahopřát panu předsedovi přišla rodina a přátelé z Klubu dr. Milady Horákové. http://www.menetekel.cz/…isek-sedivy/

KMH spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) od svého vzniku v roce 2008 vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzuje okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst autoritativní režim. Vychází z předpokladu, že s lepším poznáním principů, na kterých bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, budeme schopni lépe se bránit současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv.

V pražské zahradě Ztracenka stojí nový památník dr. Miladě Horákové

Pomník k uctění památky obětí dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená JUDr. Milada Horáková, odhalili představitelé Klubu dr. Milady Horákové za účasti Jany Kánské, dcery Milady Horákové, představitelů samosprávy Prahy 2, autorů pomníku i architektonického řešení a dalších vzácných hostů.

Více o pomníku

Fotografie