V Černilově odhalili pamětní desku svému rodákovi Bohuslavu Horákovi

Ve čtvrtek 13. 10. 2021 uplynulo 45 let od úmrtí ing. Bohuslava Horáka. V tento den odhalili na Kulturním a spolkovém domě v Černilově na Královéhradecku pamětní desku s tímto textem: V tomto domě se dne 22. 2. 1899 narodil Ing. Bohuslav Horák, manžel JUDr. Milady Horákové, redaktor čs. rozhlasu, vězeň gestapa, komunistickým režimem donucen k emigraci. Zemřel dne 13. 10. 1976 ve Washingtonu D. C. v USA. Dodáváme jen, že Ing. Bohuslav Horák nyní odpočívá na hřbitově v nedaleké Bělči nad Orlicí. Děkujeme všem, kteří se starají o památku tohoto statečného a úctyhodného muže, především pak paní Janě Žárské.

Více o Bohuslavu Horákov i o pamětní desce: https://www.cernilov.cz/…huslav-horak

fotografie jsou zde: https://www.cernilov.cz/…a-13-10-2021

Reportáž Českého rozhlasu Hradec Králové: https://hradec.rozhlas.cz/…e-na-8597434

PF UP Olomouc dedikovala novou knihovnu Miladě Horákové

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si dne 29. září 2021 připomněla 30. výročí svého znovuotevření. Slavnosti se zúčastnili zástupci právnických fakult z celé republiky, představitelé Nejvyššího a Ústavního soudu, ombudsman a řada dalších významných osobností. Hlavním hostem byl pak prof. Josef Jařab, první porevoluční rektor UP Olomouc, který má veliké zásluhy na obnově fakulty. Velmi příjemný slavnostní program vyvrcholil otevřením Knihovny Milady Horákové. Místopředseda našeho Klubu Filip Novák byl požádán o krátkou promluvu, ve které poděkoval představitelům fakulty za dedikaci knihovny Miladě Horákové. Řekl, že tak pomáhají udržovat v povědomí právníků i ve veřejnosti jméno ženy, která měla být zapomenuta. Spolu s rektorem UP Martinem Procházkou, bývalou děkankou PF UP Zdenkou Papouškovou a současným děkanem Václavem Stehlíkem pak slavnostně přestřihl pásku. Otevřely se velmi pěkné prostory plné knih a moderní techniky. Architektonicky je nová knihovna mimořádná svou studovnou, která navazuje na otevřenou terasu. Klub Milady Horákové věnoval nové knihovně PF UP několik publikací autorky Zory Dvořákové, vydaných v nakladatelství Milan a Eva Nevole. Dar byl představiteli fakulty i pracovnicemi knihovny přijat s nadšením.

Fotografie: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…de_Horakove/

Podhradní mlýn dědečka Milady Horákové znovu ožil rodinným setkáním

Podobně jako v minulém roce přijal Klub dr. Milady Horákové pozvání ke svatováclavské slavnosti rodiny Králových z Podhradního mlýna. Letos se jí za Klub zúčastnila Vlasta Nováková. Kostel svatého Václava se péčí rodiny Královy a s podporou Obecního úřadu ve Zbraslavicích, Ministerstva kultury ČR a dalších dárců dostává do dobré kondice. Paní Vlasta Křičková, hlavní iniciátorka rodinného dění, poděkovala v úvodu všem dárcům, uvedla malý koncert a pozvala ke svatováclavské mši. Vzpomněla na všechny statečné a pro rodinu i celou společnost tak významné členy, jako byli Milada Horáková a Vladimír Chlupáč, dlouholetý člen KMH. Děkujeme všem Královým z Podhradního mlýna za práci a rodinnou soudržnost. Prarodiče Milady Horákové založili dobrý rod. Hodně zdraví všem.

Několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/2021_Hodkov/

Klub dr. Milady Horákové byl zastoupen při letošní Terezínské tryzně

Terezínská tryzna je pietní slavnost, která se koná každoročně na Národním hřbitově v Terezíně k uctění památky obětí nacistické perzekuce v době druhé světové války. Hlavní projev letos přednesl Pavel Rychetský, následovalo svědectví pamětníka Hanuše Hrona. Ceremonii završily modlitby a ikonický zpěv sboru Židů z opery Nabucco. Součástí programu bylo matiné pořádané Institutem terezínských skladatelů, akce byla věnována dílu židovské umělkyně Ilse Weber. Letošní Terezínské tryzny se za Klub dr. Milady Horákové zúčastnila dr. Zdeňka Pechačová, která spolu s průvodcem navštívila místa spjatá vězněním Milady Horákové v Terezíně. V připravovaném novém čísle Masarykova lidu vyjde článek Zdeňky Pechačové, ve kterém autorka popisuje své dojmy z návštěvy Terezína a zmiňuje též postoj Fedora Gála, který letos nepřijal pozvání do Terezína s vysvětlením, že nemá chuť sdílet své trauma z holocaustu a dalších genocid s nacionalisty a populisty v roli zástupců ústavních a vládních institucí.

Fotografické pozdravy z Příchovic

Pohlédněte si fotografie z přátelského setkání v Příchovicích, kde byly připomenuty neslavné kapitoly z naší novodobé historie spojené s Miladou Horákovou. Příchovičtí se poklonili také památce Františka Šedivého a Jitky Titzlové. Děkujeme.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…inal_6_2021/

Pieta na vyšehradském hřbitově se uskutečnila v sobotu 26. 6. 2021 v 16 hodin

Pietního shromáždění u symbolického hrobu dr. Milady Horákové v předvečer 71. výročí popravy této političky se zúčastnila řada státních představitelů v čele s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Jiřím Růžičkou. Promluvili místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Pikal 35´15´´, senátorka Miroslava Němcová 39´25´´ a Jan Chabr 46´15´´, radní hlavního města Prahy. Památce Milady Horákové se poklonili také Jaroslav Šolc, místostarosta MČ Praha 2, Michal Zuna, radní MČ Praha 2, Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4, Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR, Jan Kalous, ředitel Muzea paměti 20. století, Mons. Aleš Opatrný, probošt kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Petr Dub, předseda KPV ČR, představitelé Univerzity Karlovy, Spolku českých právníků Všehrd, Gymnázia Milady Horákové a Klubu dr. Milady Horákové a veřejnost. Evangelická farářka a členka Klubu paní Marta Jurková 19´ přečetla slova své vnučky Bereniky, věnovaná životu Milady Horákové. Marta Jurková vzpomněla také na svého otce Františka Přeučila, politického vězně odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou na doživotí. Syn Františka Přeučila, herec Jan Přeučil 29´, přednesl sonety Jiřího Hejdy a zavzpomínal na otce a jeho přátelství s Jiřím Hejdou. Pietním aktem provázel Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové. Minuta ticha byla věnována památce letos zemřelému předsedovi KMH Františku Šedivému a rovněž nedávno zesnulé jednatelce Klubu Jitce Titzlové. Čest jejich památce.

Záznam živého vysílání můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/…live_videos/

Uctíme památku senátora Vojtěcha Dundra

Zveme Vás dne 29. 6. 2021 v 15 hodin na adresu Husinecká 557/4, Praha 3 – Žižkov, kde spolu s rodinou Vojtěcha Dundra a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů slavnostně umístíme plaketu POSLEDNÍ ADRESA. Připomeneme tak politika a novináře Vojtěcha Dundra, který byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou a zemřel ve vězení. O této osobnosti uslyšíte promluvit historiky Jana Synka a Patrika Herdicse.

Pozvánka: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…_Dundr_6_21/

Několik fotografií: https://www.facebook.com/…551230393124

O připravované tabulce v Husinecké ulici natočila krátkou reportáž Česká televize zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/…t-plaketa-na?…

Tradiční pieta v Písku

Na Husově náměstí v Písku u Památníku politických vězňů se v neděli 27. 6. 2021 v 18:00 konalo slavnostní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Pietu pořádá občanské sdružení Svornost spolu s Klubem dr. Milady Horákové. Hlavním iniciátorem a organizátorem těchto piet byla po dlouhá léta paní Radka Křivánková, obětavá členka KMH, která bohužel již v roce 2019 zemřela. Paní Křivánková našla svého následovníka v panu Aleši Procházkovi. Dík za jeho práci.

Pozvánka a ohlasy: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…27._6._2021/

Příchovický lesopark vás nechá v klidu rozjímat, vzpomínat a poklonit se památce statečných lidí

V sobotu 26. 6. a v neděli 27. 6. vás zveme k památníku Milady Horákové v Příchovicích. Můžete zapálit svíčku, nahlédnout do knížek, prohlédnout si fotografie ze života Milady Horákové, pročíst její poslední dopisy. Takto soukromě a intimně zde můžete pobýt kdykoli během celého víkendu. Svíčka, kterou zapálíte, nebude hořet pouze pro Miladu Horákovou, ale také za všechny oběti komunistického režimu. Vzpomínat budeme také na předsedu Klubu dr. Milady Horákové pana Františka Šedivého a neobyčejně obětavou paní Jitku Titzlovou. Děkujeme panu Vlastimilu Plecháčovi, který v Příchovicích neúnavně připomíná statečnost českých vlastenců a odpůrců totalit .

Plakát s pozvánkou: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…vice_6_2021/

U Památníku obětem komunismu na hřbitově v Motole se konalo pietní shromáždění za účasti zástupců Klubu dr. Milady Horákové

Ve středu 26. května 2021 se na motolském hřbitově uskutečnila neveřejná pieta k uctění památky obětí komunismu. Zástupci Národního archivu, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů ČR, Muzea paměti XX. století a Klubu dr. Milady Horákové se sešli při společné připomínce zavražděných, popravených a umučených odpůrců režimu. Vzpomínky se účastnil a modlitbu pronesl vězeňský kaplan z pankrácké věznice.

V roce 1965 byly na tomto místě tajně uloženy urny s ostatky popravených a zemřelých politických vězňů, osob zavražděných při útěku přes hranice a dalších lidí nepohodlných tehdejšímu režimu. Díky dlouholetému bádání pracovníků Národního archivu, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, historiků a dalších obětavců máme dnes téměř úplný seznam osob zde pochovaných. Mnoho rodin se po desítkách let pátrání s dojetím dozvídá, kde leží ostatky jejich drahých, kteří se stali oběťmi komunistického režimu.

Tradici květnových piet u motolského Památníku obětem komunismu založili brzy po revoluci v roce 1989 političtí vězňové. Dnes se o zachování této tradice stará především paní dr. Alena Šimánková z Národního archivu ČR, dr. Aleš Kýr, Alena Kafková z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a zástupci dalších zúčastněných organizací a spolků.

Několik obrázků z piety zde: https://www.muzeum20stoleti.cz/…e-26-5-2021/

Digitální průvodce po místech působení Milady Horákové v Praze je na světě

Klub dr. Milady Horákové spolupracoval na vzniku unikátního místopisu popisujícího životní křižovatky Milady Horákové. Jedná se o digitálního průvodce po místech jejího působení na Praze 1 a 2. Za pomoci této aplikace se můžete vydat po stopách mladé Milady, podívat se na dům, kde se narodila nebo na budovu Arcibiskupského gymnázia, které navštěvovala. Pak se trasa stáčí na Prahu 1 do temnějších míst její osobní historie, například do Petschkova paláce. Na Starém městě se můžete projít kolem Nové radnice anebo domu v Masné ulici, kde pracovala a kde byla zatčena. Každá ze zastávek má kratší i delší popis událostí spojených s tímto místem, který pomůže posluchači zorientovat se ve spletitých historických reáliích. Trasa má 8 zastávek a 7,2 km a je odhadována na 2,5 hodinovou procházku. Momentálně je aplikace k dispozici pouze v české mutaci, ale ta anglická se už připravuje. Digitálního průvodce můžete najít na tomto odkazu: https://www.loxper.com/milada-horakova. Aplikace se samozřejmě dá stáhnout např. do mobilního telefonu. Věříme, že si digitální průvodce najde své zájemce a že pomůže přiblížit přímo v terénu životní osudy Milady Horákové.

Veřejné rozloučení s Františkem Šedivým ve čtvrtek 1.července v 15 hodin na hřbitově v Zadní Třebani

Vážení přátelé Klubu, náš pan předseda ing. František Šedivý zemřel v době přísných pandemických opatření, proto se pohřeb konal s omezenou účastí veřejnosti. Ta se může přijít poklonit jeho památce nyní, při poslední rozloučení s uložením urny do rodinného hrobu dne 1. 7. v 15 h na hřbitově v Zadní Třebani.

Zemřel František Šedivý

František Šedivý na pietním aktu u symbolického hrobu dr. Milady Horákové na Vyšehradě v roce 2019. Foto Jiří Bulan

S velkou lítostí oznamujeme, že 23. února 2021 ve večerních hodinách zemřel po dlouhé nemoci ve věku 93 let dlouholetý předseda Klubu dr. Milady Horákové a bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Ing. František Šedivý, politický vězeň padesátých let, veřejně aktivní člověk, masarykovec, spisovatel, křesťan, milovník přírody a myslivec, výborný řečník a především laskavý člověk.

Více informací

Komentář Luďka Navary po smrti Františka Šedivého

Nové vydání knihy Jiřího Hejdy Žil jsem zbytečně

V nakladatelství Machart byla znovu vydána kniha Jiřího Hejdy Žil jsem zbytečně. Autor knihy Jiří Hejda (https://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_Hejda) byl v procesu s Miladou Horákovou odsouzen na doživotí. Pozoruhodná životopisná kniha prostřednictvím vzpomínek jediného člověka zachycuje velkou část naší novodobé historie. Vyprávění Jiřího Hejdy začíná v zákopech první světové války, pokračuje obdobím budování prvního samostatného státu Čechů a Slováků, deziluzí z Mnichova a hrůzou následujících sedmi let, poválečným nadšením a novými iluzemi, jejich bolestnou ztrátou o tři roky později, absurdní temnotou padesátých let a naivními nadějemi Pražského jara. Následuje zamřelé teploučko normalizace… Život vypravěče skončil v roce 1985.

Více na: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Anotace_knihy/

Václav Havel opatřil první vydání této knihy těmito slovy: Myslím, že knihy, jako je „Žil jsem zbytečně“ od Jiřího Hejdy, jsou nesmírně důležité ne-li pro nic jiného, tak aspoň proto, že pomáhají udržovat to, čemu se říká „paměť národa“. Bez paměti není kontinuity a bez kontinuity není identity.

Záznam on-line besedy z Knihovny Václava Havla: https://havelchannel.cz/cs/01349

Dvojčíslo 3 – 4/2020 Masarykova lidu ke stažení

Masarykův lid 3, 4/2020 ke stažení (PDF)

Evropská unie připomněla Miladu Horákovou

Klub dr. Milady Horákové s potěšením sděluje, že mimořádným gestem připomněla Miladu Horákovou Evropská unie. Jedna z unijních institucí, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), která sídlí ve španělském Alicante, pojmenovala jednu ze svých jednacích místností ve své centrální budově po Miladě Horákové. Instituce vybírala evropské osobnosti z řad významných žen, které chtěla tímto způsobem ocenit. Mezi velké ženy Evroské unie se dostala i Milada Horáková. Právem! KMH je hrdý, že celému procesu napomohl.

Nečekané úmrtí jednatelky Klubu paní Mgr. Jitky Titzlové

V pátek 6. listopadu 2020 nás zasáhla zcela nečekaná a nesmírně smutná zpráva o náhlém úmrtí paní Mgr. Jitky Titzlové, dlouholeté členky výboru Klubu dr. Milady Horákové, která se významnou měrou zasloužila i o vznik Gymnázia Milady Horákové. Mnohokrát projevila svou nesmírnou vitalitu, pracovitost a houževnatost jako členka redakční rady Masarykova lidu, při své redakční péči o vydávání publikací historičky dr. Zory Dvořákové a v posledních letech i při prosazení a uskutečnění záměru vybudovat v parku Ztracenka v Praze 2 důstojný památník obětem totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená dr. Milada Horáková. V minulých letech intenzivně spolupracovala také s Městskou částí Praha 2. Během této spolupráce vznikl filmový dokument a byla uspořádána výstava, díky nimž se zájemci mohli seznámit s třicetiletou historií Klubu i místy spojenými s mládím Milady Horákové. Na paní profesorku Titzlovou a její otevřené a noblesní vystupování budeme vždy vzpomínat s úctou a obdivem. Čest její památce!

několik fotografií: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…ka_Titzlova/

Zemřela paní Bohuslava Kopecká

S velikou lítostí oznamujeme, že 22. října zemřela ve věku 93 let naše členka paní Bohuslava Kopecká. Bohunka – jak jsme jí říkali – byla dříve členkou výboru Klubu doktorky Milady Horákové a především po mnoho let obětavě vedla administativu našeho klubu. Mezi nás přijížděla ze vzdálené obce každý týden, přestože to již bylo pro ní velice obtížné a namáhané. Neměla v životě na růžích ustláno, protože její manžel František Kopecký byl jako politický vězeň léta perzekuován a pronásledován a ona samozřejmě trpěla také. Po roce 1989 byl František Kopecký až do své smrti předsedou výboru Klubu dr. Milady Horákové. Budeme na ní s láskou a úctou vzpomínat.

Hodkovská vzpomínka na Miladu Horákovou a Královu rodinu

V malebném kostelíku svatého Václava v Hodkově u Kutné Hory se dne 27. 9. 2020 konala svatováclavská mše. Celebroval ji monsignore Josef Socha, emeritní generální vikář Biskupství královéhradeckého. Mše svatá byla sloužena k uctění památky rodiny Čeňka Krále, narozeného v Hodkově roku 1869, jeho manželky Anny, dcer Milady Horákové a Věry Tůmové, zeťů Bohuslava Horáka a Josefa Tůmy a rodiny Vladimíra Chlupáče, dlouholetého člena KMH, jehož maminka Vlastimila, rozená Králová, byla sestřenicí Milady Horákové. V úvodu mše citovala Věra Hlaváčková, členka Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, úryvky z dopisu Milady Horákové napsaného v cele smrti a adresovaného otci – z dopisu, který se však k Čeňku Královi bohužel nikdy nedostal. Klub dr. Milady Horákové dostal pozvání na tuto mši od rodiny Královy, jmenovitě od paní Mgr. Vlasty Křičkové. Děkujeme jí i dalším rodinným příslušníkům, paní Marii Kremláčkové, ing. Pavlu Trojanovi a ing. Jiřímu Kaňkovi za organizaci vřelého a upřímného setkání a za nezapomenutelně silný zážitek. Více se dočtete v připravovaném Masarykově lidu, který vyjde v listopadu 2020.

fotografie: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Hodkov_9_2020/

Rodina Králova děkuje starostovi OÚ Zbraslavice Ondřeji Havlovicovi a ekonomce ing. Ladislavě Jeníčkové za všestrannou pomoc.

Podpořit opravu vzácného kostela v Hodkově můžete finančním darem na čísle účtu 443517359/0800, Obecní úřad Zbraslavice

Jméno Františky Zemínové se vrátilo do Poslanecké sněmovny

Jedna ze zasedacích místností Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nese od nynějška jméno Františky Zemínové. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se akt pojmenování zasedací místnosti odehrál bez plánové ceremonie. V místnosti je portrét a životopis Fráni Zemínové, dveře jsou označeny jejím jménem. Podnět k připomenutí Fráni Zemínové na půdě Poslanecké sněmovny dala Erika Mačáková, členka výboru KMH. Ve Sněmovně tuto připomínku prosadila poslankyně Miroslava Němcová.

Více o Františce Zemínové: https://cs.wikipedia.org/…%ADnov%C3%A1.

Foto z Poslaneské sněmovny: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Frana_Zeminova

Zemřela paní Milena Kolářová-Klofáčová

Vážení, sdělujeme vám smutnou zprávu, že dne 3. 7. 2020 zemřela v Dobříkově ve věku 100 let členka Klubu paní Milena Kolářová-Klofáčová, vnučka senátora Václava Klofáče. Za rodinu Jana Uhrová, dcera.

Anti (památce Milady Horákové)

Na smutné výročí
Kdy zavraždili ženu, matku
Ať zmizí čas
Kdy strach byl vyjít na ulici
A lidé nepřející
Pohledy plné křivdy
Na smutné výročí
A už nikdy!

Jak agitační básník
Napsat jen pár slov
Ať zmizí čas
Kdy nad vším visel apostrof
Jak mořská vlna zloba zaplavila svět
Na smutné výročí
Už ani o krok zpět!

Dnes mladí o vás
Neví téměř nic
A co jste zadusili
Hoří víc a víc
Tak jděte k čertu!
Bez vás obejde se svět
Na smutné výročí
A ani o krok zpět!

David Dvořáček
27. 6. 2020

Pieta na Vyšehradském hřbitově byla důstojná

Tradiční pietní shromáždění k uctění památky dr. Milady Horákové, popravené komunistickým režimem před 70 lety, se uskutečnilo dne 26. června 2020 u symbolického hrobu Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově. Naše pozvání přijali senátoři Jiří Růžička a Pavel Fischer, poslanci Vojtěch Pikal a Miroslava Němcová, probošt Vyšehradské kapituly Aleš Opatrný, zástupci magistrátu, městských částí Praha 2 a Praha 4 a mnoha dalších institucí. Všichni zástupci Parlamentu promluvili velmi osobně o životě a práci Milady Horákové i o jejím vlivu na současné společenské dění. Hymnu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková. V podání absolventky Gymnázia Milady Horákové jsme slyšeli sonety básníka Jiřího Hejdy, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou. Poselství předsedy KMH pana Františka Šedivého přečetla dlouholetá členka výboru KMH paní Jitka Titzlová. Pietu za doktorku Miladu Horákovou slovem provázel Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové a místopředseda KMH.

Reportáž televize Praha a rozhovor s místopředsedkyní KMH paní Evou Jourovou, která je dcerou Josefa Nestávala odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou, najdete zde: https://www.google.com/url?…

V Trnavě u Pamätníku nespravodlivo prenasledovaných v r. 1948–1989 opět hořely svíce

Pan Peter Martinovič z Trnavy nám napsal: Každoročne v tomto čase sa tam položením krvavej ruže a zapálením sviece s našou československou trikolórou snažím odprosiť za hriechy mnohých generácií tohto národa; umazať aspoň len nepatrnú časť dlhu, ktorý sa nedá nikdy splatiť. Foto: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Trnava_6_20/

Členové výboru KMH hovořili s redaktorem serveru Euro Zpravy.cz o Miladě Horákové:

Zdroj: https://eurozpravy.cz/…bu.b7e240bc/#…

Poslední adresa Záviše Kalandry: Revoluční ulice 1006/5 v Praze 1

Na adrese Revoluční 5, Praha 1 byla v pátek 26. 6. umístěna tabulka, která označuje dům jako poslední adresu Záviše Kalandry. Po zatčení se Záviš Kalandra ke své ženě do bytu v tomto domě nevrátil, v procesu s Miladou Horákovou byl odsouzen k trestu smrti.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/Kalandra_6_20

V Příchovicích uctili památku na sedmdesát let od vraždy Dr. Milady Horákové

Dopis od pana Vlastimila Plecháče je reportáží z Příchovic: To , že ráno v 5:38 zazvoním na věži kostela, mi přišlo jako dobré připomenutí , netušil jsem, že se mi toho tolik vybaví. Den se probouzel, začali zpívat ptáci, voněla tráva rosou,v dáli jsem v mlhových mracích viděl špičku bozkovského kostela a začínalo vylézat sluníčko. Já si připomněl, co je psáno v dopisech. Začal jsem stoupat po starých kamenných schodech do věže kostela, říkal jsem si jako na Pankráci, a v 5:30 jsem byl nahoře na prkenné podlaze jako u šibenice. A čekal jsem do 5:38, pak zazvonil a odešel ke Skále do lesoparku zapálit svíčku, tam jsem ještě 2 minuty čekal, než uplynulo 14 minut a život vyhasl . Tak moc to na mě zapůsobilo , že jsem při dopolední přípravě na akci o tom stále přemýšlel a nakonec svůj projev změnil a lidem to takto popsal , přidal poslední slova před smrtí a řekl jasně , že to nebyl justiční omyl , ale politická vražda ženy , matky.

Vzpomínku jsme u Skály Milady Horákové začaly po příchodu poctivých 70 lidí , když už náš sládek Martin Rubáš neviděl nikoho v aleji přicházet, ujal se slova a celého moderování . Přivítal všechny lidi a vyzdvihl děti a přál si, aby hlavně ony nezapomněly . Na začátek paní Blanka Nedvědická přečetla životopis . Po něm Martin přečetl pozdrav od paní Moravcové – předsedkyně spolku Dcery 50 let. Potom naše kamarádka , před lety servírka a provozní U Čápa, Andrea Janušková, začala číst předposlední dopis Milady Horákové , když dočetla k sedmikráskám, vše na ni dolehlo , má syna, který ten den slavil 5 narozeniny, měla pár vteřin pauzu , ale vše dočetla . Na řadu přišel Luboš Vejražka , člověk, který je zásadový, a napsal knížky o pozůstalých z politických procesů , které nám představil. Pak jsem já řekl svůj zážitek z rána a popsal dřívko se siluetou Milady Horákové , které dostávali lidé při příchodu. Dřívko rostlo u kapličky, kterou jsme před třemi lety rekonstruovali, a zdálo se mi , že je na něm 70 letokruhů . Poprosil jsem lidi, ať si dřívko dají kamkoliv , ale až ho vždy znovu najdou, ať si vzpomenou a nezapomenou, jak strašná byla doba. Poté kamarád z Pasek nad Jizerou, Dalibor Plíšek , přečetl prohlášení Milionu chvilek a přidal svůj pohled na odkaz Milady Horákové do současnosti. Nakonec starosta naší obce Luboš Marek a senátor Jaroslav Zeman vysadili stromek s cedulkou proč a kým byl vysazen -Jinan dvojlaločný , já jsem před tím řekl lidem o naší korespondenci s paní Kánskou, kde psala , že by maminka chtěla buď lípu nebo jjnan a kytičky konvalinky . U jinanu jsem vyzdvihl dlouhověkost a poradil všem, aby se zadívali na listy , které mi připomínají svým tvarem srdíčko a jednou, až bude velký, tak na podzim zasype ,, Miladu ,, srdíčky. Martin se rozloučil , poděkoval a pozval všechny na malé občerstvení , které bylo připraveno . Lidé se ještě zdrželi v diskusích asi hodinku , říkali, že to bylo smutné ale pěkně prožité odpoledne.

Vlastimil Plecháč Příchovice

fotoreportáž: https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…hovice_6_20/

Husovo náměstí v Písku u Památníku politických vězňů, sobota 27. 6.

zprávu z tisku čtěte zde: https://www.jcted.cz/…i-komunismu/?…

Před kostelem Československé církve evangelické v Praze na Santošce se neděli 28. 6. konalo vzpomínkové setkání

Modliby, zpěv a krátké promluvy připomněly 70 let od zavraždění doktorky Milady Horákové komunisty.

Vzpomínka u Skály Milady Horákové v Jizerských horách

V Příchovicích si 9. června připomněli, že před 70 lety probíhal proces s Miladou Horákovou.

Paní Jitka Titzlová hovořila s redaktorem serveru Euro Zprávy.cz o Miladě Horákové

Čtěte na: https://eurozpravy.cz/…bu.00273680/

Vyšla sběratelská bankovka s Miladou Horákovou

Muzeum cenných papírů vydalo sérii tří sběratelských bankovek s portréty Milady Horákové, Heliodora Píky a Jana Masaryka. Bankovky navrhl Matěj Gábriš a byly vytištěny v tiskárně cenin. Bankovky Masaryk a Píka vyšly v roce 2019. Bankovka s Miladou Horákovou vychází v červnu 2020 a její prodej jde výhradně přes Klan sběratelů.

https://klamovka2467.rajce.idnes.cz/…ke_bankovky/

Ve spolupráci KMH a ÚMČ Praha 2 vznikl krátký film

Krátký film o životě Milady Horákové na Královských Vinohradech a také o vzniku a práci Klubu dr. Milady Horákové byl natočen u příležitosti výstavy na radnici Prahy 2.

https://youtu.be/34VE3ZdxXjg

Paní Eva Jourová vzpomíná na svého otce, dr. Josefa Nestávala

Společnost Post Bellum natočila do své sbírky vzpomínek pamětníků Paměť národa rozhovor s místopředsedkyní výboru KMH paní Evou Jourovou. Podívejte se na video, ve kterém Eva Jourová hovoří klidně a optimisticky o svém statečném otci, o své rodině, těžké době fašistické a komunistické totality i o dnešku.

https://video.aktualne.cz/…c1f6b220ee8/

Na Radnici Prahy 2 jsme otevřeli Výstavu k 30. výročí ustavení Klubu dr. Milady Horákové

Na výstavě jste s námi mohli bilancovat činnost KMH. Myšlenka k jeho založení vznikla už v revolučních dnech roku 1989. Ustaven pak byl v sobotu 13. ledna 1990 ve zcela zaplněném sále bývalého kina Hvězda. Výstava byla součástí připomenutí 70. výročí procesu s JUDr. Miladou Horákovou. Vernisáž výstavy se konala v pondělí 2. 3. 2020 v 1. patře Úřadu městské části Praha 2. Výstava je prodloužena do konce června.

Televizní reportáž z výstavy i z Gymnázia Milady Horákové vysílala ČT 1 v pořadu Týden v regionech dne 14. 3. 2020 ve 12:18:58

https://www.ceskatelevize.cz/…z-metropole/

Zora Dvořáková vydala novou knihu Ohlédnutí za totalitou

Historička a spisovatelka Zora Dvořáková představila dne 26. února 2020 v 17 hodin v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze svou novou knihu Ohlédnutí za totalitou. Prezentaci knihy uspořádalo Nakladatelství Eva – Milan Nevole, Klub dr. Milady Horákové a organizátoři Mene Tekel, mezinárodního projektu proti totalitě.

Výstava s názvem Kdo byl Záviš Kalandra? byla zahájena v Senátu Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 6. února byla za přítomnosti pamětníků, historiků, studentů Gymnázia Milady Horákové, členů Klubu dr. Milady Horákové (KMH) a veřejnosti v předsálí Jednacího sálu Senátu zahájena výstava pod názvem Kdo byl Záviš Kalandra? Záštitu nad ní převzala místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská. Paní místopředsedkyně, předseda KMH František Šedivý a autor výstavy Milan Kostelník otevřeli výstavu krátkými promluvami. Pořadatelem výstavy je KMH spolu se Senátem Parlamentu České republiky a Domem kultury Vsetín. V roce 70. výročí procesu s JUDr. Miladou Horákovou tak připomínáme další z jeho obětí.

Fotografie z vernisáže:

https://www.senat.cz/…/galerie.php?…

Rozhovor redaktora ČT Tomáše Drahoňovského s předsedou KMH Františkem Šedivým najdete zde (11´):

https://www.ceskatelevize.cz/…411058320206

https://cs.wikipedia.org/…%A1_Kalandra

Dr. Miladu Horákovou vyznamenala prezidentka Čaputová

Dr. Miladu Horákovou vyznamenala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová in memoriam Řádem bílého dvojkříze I. třídy, což je nejvyšší slovenské ocenění pro cizince. Vyznamenání převzala členka Klubu Milady Horákové Erika Mačáková. Slavnost předávání státních vyznamenání se konala ve čtvrtek 2. ledna 2020 v Bratislavě při příležitosti 27. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky.

https://www.novinky.cz/…vou-40308693

https://plus.rozhlas.cz/…ovou-8130550?…

https://www.idnes.cz/…6_domaci_aug

Adventní koncert se vzpomínkou na Miladu Horákovou

Adventní koncert pěveckého sboru GMH se sbormistrem Ondřejem Žákem se uskutečnil ve čtvrtek 19. prosince 2019 v chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 na Královských Vinohradech, kde byla dne 4. ledna 1902 pokřtěna Milada Horáková, rozená Králová. Výtěžek z koncertu byl předán Klubu Milady Horákové, který jej využije ke své činnosti.

Foto z koncertu najdete na:

http://www.gymh.cz/…rt/index.htm

Masarykův lid 3–4

Na internet jsme přidali dvojčíslo 3 a 4 Masarykova lidu
Errata: v PDF na str. 18 pod titulem knihy chybějí autoři: Zuzana Foffová, Bohumil Wurm

Zádušní mše za profesorku Růženu Vackovou

V neděli 15. prosince 2019 byla v kostele nejsvětějšího Salvátora v Praze z podnětu KMH sloužena zádušní mše k připomínce úmrtí profesorky Růženy Vackové. Mši celebroval monsignor Tomáš Halík za přítomnosti rodiny, přátel a žáků prof. Vackové.

https://cs.wikipedia.org/…Vackov%C3%A1

Všechny členy KMH zveme na Valnou schůzi spolku

Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou schůzi našeho spolku, která se uskuteční letos v sobotu 23. listopadu od 10:00 v aule Gymnázia Milady Horákové v Praze 4-Krči, ulice Na Planině č. 1393/13. Doprava: od metra Kačerov i z Dvorců autobus č. 124 nebo 134, výstupní stanice Na Planině.

Výstava k 30. výročí KMH

Klub Dr. Milady Horákové vznikl v listopadové revoluci 1989. Osobnosti a události, které byly u počátků spolku i mnoholetou práci Klubu si připomeneme na výstavě, která bude zahájena na Valné schůzi KMH v sobotu 23. listopadu 2019 v 10:00 v aule Gymnázia Milady Horákové.

Gymnázium Milady Horákové oslaví 10. výročí vzniku

U této příležitosti Vás zveme na slavnostní večer, který se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 od 17:30 h ve Velkém sále historické Nuselské radnice. V programu vystoupí i pěvecký sbor GMH a zástupci Klubu dr. Milady Horákové. www.gymh.cz

JUDr. Jiří Křížek v projektu Advokáti proti totalitě

JUDr. Jiří Křížek (1893 – 1970), advokát odsouzený na 22 let v procesu s M. Horákovou, bude spolu s dalšími právníky představen ve velkém projektu České advokátní komory Advokáti proti totalitě. Doporučujeme Vám navštívit interaktivní výstavu, která bude slavnostně zahájena 5. listopadu 2019 v 18 hodin v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory v Kaňkově paláci.

Více zde:

https://www.info.cz/…i-43215.html

https://www.cak.cz/…s/detail.php?…

Antonii Kleinerovou připomene výstava Ženy na poště

Antonie Kleinerová byla odsouzena v procesu s dr. Miladou Horákovou na doživotí. Z iniciativy členů výboru KMH bude tato politička, která v mládí pracovala na ředitelství pošt Praha, připomenuta na výstavě Ženy na poště. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin v Poštovním muzeu, Nové Mlýny 2, Praha 1.

Více o A. Kleinerové:

https://cs.wikipedia.org/…inerov%C3%A1

https://www.ustrcr.cz/…e-23-3-1901/

Příchovičtí odhalili nový pomník Miladě Horákové. Skálu v Jizerských horách

Příchovice 30. 6. 2019. V Jizerských horách dnes slavnostně odhalila poslankyně Miroslava Němcová nový pomník Miladě Horákové. Vznikl z iniciativy místních občanů, především zásluhou Vlastimila Plecháče.

Celá zpráva
Zpráva regionálního vydání iDnes

Pietní akt na Vyšehradě

Pietního aktu na vyšehradském hřbitově se zúčastnily desítky lidí. Konal v předvečer 69. výročí popravy dr. Milady Horákové ve středu 26. června 2019.

Fotogalerie
Zpráva ČTK

Trnava vzpomíná na Miladu Horákovou i Heliodora Píku

Člen klubu zaslal vzpomínku z Trnavy

František Šedivý — Rytíř české kultury 2019

V neděli 24. února v rámci festivalu Mene Tekel převzal předseda KMH ing. František Šedivý cenu Rytíř české kultury, kterou mu předal ředitel festivalu Mgr. Jan Řeřicha. Slavnost se konala již tradičně v Divadle na Vinohradech. Blahopřát panu předsedovi přišla rodina a přátelé z Klubu dr. Milady Horákové. http://www.menetekel.cz/…isek-sedivy/

KMH spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) od svého vzniku v roce 2008 vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzuje okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst autoritativní režim. Vychází z předpokladu, že s lepším poznáním principů, na kterých bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, budeme schopni lépe se bránit současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv.

V pražské zahradě Ztracenka stojí nový památník dr. Miladě Horákové

Pomník k uctění památky obětí dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená JUDr. Milada Horáková, odhalili představitelé Klubu dr. Milady Horákové za účasti Jany Kánské, dcery Milady Horákové, představitelů samosprávy Prahy 2, autorů pomníku i architektonického řešení a dalších vzácných hostů.

Více o pomníku

Fotografie