Klub dr. Milady Horákové

Členové klubu studují život a dílo Milady Horákové, ale i filozofické a mravní zásady, které vycházejí z učení T. G. Masaryka. Milada Horáková se jimi řídila a o jejich uplatnění usilovala. Klub vydává populárně vědecké práce a snaží se o hlubší poznávání dějinného kontextu a vyplňování bílých míst v naší novodobé historii.

Ustavujeme nezávislý Klub dr. Milady Horákové jako dobrovolné seskupení občanů, kteří bez ohledu na politickou příslušnost usilují o demokratické uspořádání státu v duchu humanitních ideálů, za něž Milada Horáková položila život.

Klub dr. Milady Horákové

Klub dr. Milady Horákové: výstavní panel

Členství v klubu

Řádným členem se může stát každý zletilý občan bez ohledu na státní a politickou příslušnost, který chce pracovat v intencích Klubu. Členem může být také osoba právnická. Roční členský příspěvek činí 100 Kč. V rámci členského příspěvku obdrží člen čtyřikrát ročně jedno vydání časopisu Masarykův lid.