česky
Úvodní stránka > Klub > Spolupracujeme

Spolupracujeme

Gymnnázium Milady Horákové

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha (podle § 181, odstavce 1 zákona 561/2004 Sb.).

Provoz gymnázia bude hrazen z veřejných rozpočtů (ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských normativů a z obecních rozpočtů), studium tedy bude bezplatné, stejně jako na běžných „státních“ gymnáziích.

Gymnázium je čtyřleté, tj. určené pro absolventy 9. tříd základních škol.

www.gymh.cz


Konfederace politických vězňů České republiky

Konfederace politických vězňů České republiky je dobrovolnou organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.

www.kpv-cr.cz


Masarykova společnost

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR při vydávání Masarykových spisů, doplňování knihovny a archivu. Pořádá přednášky, výstavy, vydává časopisy a knihy s masarykovskou tematikou.

www.masarykovaspolecnost.cz


Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) od svého vzniku v roce 2008 vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzuje okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst autoritativní režim. Vychází z předpokladu, že s lepším poznáním principů, na kterých bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, budeme schopni lépe se bránit současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv.

www.ustr.cz


Nakladatelství Eva – Milan Nevole

Nakladatelství Eva – Milan Nevole vydává Masarykův lid a další publikace, které se zabývají obdobím totality, ale i naší dřívější historií.

www.nakladeva.wz.cz


Společnost Edvarda Beneše

Cílem společnosti je studium života a díla Edvarda Beneše, předního československého a evropského politika první poloviny 20. století.

www.spolecnosteb.cz