česky

Klub dr. Milady Horákové

Členové klubu studují život a dílo Milady Horákové, ale i filozofické a mravní zásady, které vycházejí z učení T. G. Masaryka. Milada Horáková se jimi řídila a o jejich uplatnění usilovala. Klub vydává populárně vědecké práce a snaží se o hlubší poznávání dějinného kontextu a vyplňování bílých míst v naší novodobé historii.

Památník obětem totalit, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková

Klub dr. Milady Horákové vyhlašuje veřejnou sbírku na vybudování památníku obětem totalit. Číslo účtu veřejné sbírky na vybudování památníku: 3257614319/0800

V zahradě Ztracenka v Praze 2 bude stát pomník autorů L. Sorokáče a O. Tučka, kteří uspěli ve veřejné umělecké soutěži.


Závěrečná zpráva o veřejné umělecké soutěži

1. 11. 2017 21. 4. 2015 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci KMH a Městské části Praha 2 při realizaci projektu s názvem „Památník obětem ko...

Pietní akt na Vyšehradě

26. 6. 2017 Přinášíme několik fotografií z pietního aktu u symbolického hrobu Milady Horákové, který se uskutečnil 26. června 2017. ...

Fotogalerie: Pietní akt na Vyšehradě

16. 7. 2016 ...