česky

Klub dr. Milady Horákové, z. s. vypisuje veřejnou uměleckou soutěž na pomník dr. Milady Horákové

jímž chce uctít její oběť a odkaz.

Pomník bude umístěn v zahradě Ztracenka, která se nachází na území Pražské památkové rezervace, ** **leží pod Karlovem mezi ulicemi Albertov a Horská v Praze 2.

(Pro umístění pomníku je určen kruhový záhon na jižním okraji zahrady.)

Veškeré soutěžní podmínky jsou uveřejněny zde: – STÁHNĚTE SI PODMÍNKY SOUTĚŽE

Veškeré fotografie místa pro umístění pomníku najdete zde: – podívejte se na fotografie místa pomníkuPamátník obětem komunistické totality

Dne 21. dubna 2015 bylo slavnostně podepsáno mezi Městskou částí Praha 2, zastoupenou starostkou Mgr. Janou Černochovou, a Klubem dr. Milady Horákové, zastoupeným jeho předsedou Ing. Františkem Šedivým, MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI k podpoře realizace dlouhodobého projektu s názvem Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková. Instalace díla bude v rekonstruované zahradě ZTRACENKA, která je na území a ve správě městské části Prahy 2.

Klub dr. Milady Horákové

Členové klubu studují život a dílo Milady Horákové, ale i filozofické a mravní zásady, které vycházejí z učení T. G. Masaryka. Milada Horáková se jimi řídila a o jejich uplatnění usilovala. Klub vydává populárně vědecké práce a snaží se o hlubší poznávání dějinného kontextu a vyplňování bílých míst v naší novodobé historii.

Po dobu hlavních školních prázdnin nebudou návštěvní dny v kanceláři KMH.


Fotogalerie: Pietní akt na Vyšehradě

16. 7. 2016 ...

Klub vypisuje veřejnou uměleckou soutěž na pomník dr. Milady Horákové

20. 2. 2015 Klub dr. Milady Horákové, z. s. vypisuje veřejnou uměleckou soutěž na pomník dr. Milady Horákové, jímž chce uctít její oběť a odkaz. Pomn...