česky
Úvodní stránka > Klub > Historie klubu

Historie

Zakladatelé Klubu dr. Milady Horákové ve své většině měli totožný osud. Prošli komunistickými věznicemi a lágry. Vraceli se z nich koncem padesátých let dvacátého století, ale někteří až v první polovině let šedesátých. Byli to někdejší národněsocialis­tičtí představitelé – poslanci a spolupracovníci Milady Horákové. Část z nich stanula spolu s ní v pověstném politickém monstrprocesu, který ji odsoudil k trestu smrti.

Po návratu z vězení mohli žít jen na okraji naší společnosti a vykonávat podřadná zaměstnání. Od roku 1963 se spolu scházeli a v nastupujícím obrodném procesu doufali, že se dočkají politické rehabilitace – tehdy v roce 1968 poprvé pomysleli na založení společenství, jímž vzpomenou a oživí odkaz Milady Horákové. To bylo pohřbeno srpnovými událostmi 1968, nicméně i v následujícím normalizačním dvacetiletí zůstávali spolu v kontaktu, a tak není divu, že v listopadových dnech 1989 byli připraveni založit Klub dr. Milady Horákové. Dne 9. prosince 1989 se prvních třináct svolavatelů z Prahy, Brna a Hradce Králové sešlo v pražském hotelu Kriváň, aby na této myšlence začali pracovat.

V závěrečném usnesení deklarovali

Ustavujeme nezávislý Klub dr. Milady Horákové jako dobrovolné seskupení občanů, kteří bez ohledu na politickou příslušnost usilují o demokratické uspořádání státu v duchu humanitních ideálů, za něž Milada Horáková položila život.

Ustavující valná schůze Klubu se konala v přeplněném sále kina Hvězda v neděli 13. ledna 1990. Širší veřejnosti se poprvé Klub představil 19. února 1990 v hale pražského Výstaviště se zasvěceně kritickým pohledem na únorové události roku 1948.