Připomínáme 68 let od popravy Milady Horákové

Výbor KMH zve k účasti na pietním aktu u symbolického hrobu Milady Horákové, který se bude konat v předvečer 68. výročí popravy dr. Milady Horákové dne 26. 6. 2018 v 16 h na vyšehradském hřbitově. Promluví na něm předseda KMH ing. František Šedivý a další osobnosti, které se přijdou poklonit památce dr. Milady Horákové a všem obětem komunismu. Pietním aktem bude provázet Mgr. Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové.

Klub dr. Milady Horákové

Členové klubu studují život a dílo Milady Horákové, ale i filozofické a mravní zásady, které vycházejí z učení T. G. Masaryka. Milada Horáková se jimi řídila a o jejich uplatnění usilovala. Klub vydává populárně vědecké práce a snaží se o hlubší poznávání dějinného kontextu a vyplňování bílých míst v naší novodobé historii.

Památník obětem totalit, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková

Klub dr. Milady Horákové vyhlašuje veřejnou sbírku na vybudování památníku obětem totalit. Číslo účtu veřejné sbírky na vybudování památníku: 3257614319/0800

V zahradě Ztracenka v Praze 2 bude stát pomník autorů L. Sorokáče a O. Tučka, kteří uspěli ve veřejné umělecké soutěži.


Zveme na pietní akt u symbolického hrobu Milady Horákové

19. 6. Výbor Klubu Milady Horákové zve k účasti na pietním aktu u symbolického hrobu Milady Horákové, který se bude konat v předvečer 68. výročí p...

Uctění památky JUDr. Josefa Nestávala

18. 6. Klub dr. Milady Horákové připravuje odhalení pamětní desky panu JUDr. Josefu Nestávalovi na domě ve Valentinské ulici č. 12 v Praze 1, ve k...

Komunistická strana měla být po roce 1989 rozpuštěna, říká František Šedivý

11. 3. Rozhovor s předsedou klubu Františkem Šedivým v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. http://www.rozhlas.cz/…ivy--1790343 ...


Nepřehlédněte

Masarykův lid v PDF 1/2018