česky

Výbor

Výbor je výkonným orgánem Klubu. Jeho členové a předseda jsou voleni valnou schůzí všech členů, která je svolána jednou ročně.

František Šedivý – předseda
Zora Dvořáková
Patrik Herdics
Eva Jourová – místopředsedkyně
Erika Mačáková
Jiří Navrátil
Milan Nevole
Filip Novák
Jitka Titzlová – jednatelka

Náhradníci:
Vlastimila Nováková
Dana Preisová

Revizní komise:
Ivo Patta
Marek Světlík