česky

PRAHA 2 SOUHLASÍ S VYBUDOVÁNÍM PAMÁTNÍKU OBĚTEM KOMUNISTICKÉ TOTALITY

Radní Městské části Prahy 2 schválili 20. 3. 2015 text Memoranda o spolupráci mezi Klubem dr. Milady Horákové a Městskou částí Praha 2. Současně vyjádřili podporu dlouhodobému projektu Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je komunistickým režimem popravená dr. Milada Horáková. Výsledkem projektu má být instalace nového památníku k uctění těchto obětí v parku Ztracenka, který má ve své správě Městská část Prahy 2.